הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English
תכניות הלימוד לתואר שני

מדרש ואגדה

על התכנית

התהליך המדרשי הוא הדרך היצירתית של חז"ל להחיות את המקרא ולהפכו לכח רלבנטי במציאות תקופתם. תהליך זה שימש כתבנית ומודל לדורשי הדורות ששמרו על גחלת המסורת מחד ומאידך שאפו לחדש את העבר כדי ליצור דו שיח עם אתגרי ההווה.

ספרות האגדה של חז"ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשקפת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. המפגש בין עולם רעיוני זה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו בצורות המדרש. מטרת הלימוד בתחום זה לחשוף את התלמידים למגוון הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון הכלולים בספרות המדרש והאגדה של חז"ל, ולהקנות להם כלים שיאפשרו קריאה מעמיקה וביקורתית בספרות זו. תכנית הלימודים מפגישה את התלמידים עם חיבורים שונים, עם צורות ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • מבוא למדרש ולאגדה – חלק א' שו"ת
 • מבוא למדרש ולאגדה – חלק ב' שו"ת
 • 'ילמדנו רבנו' – עיון במדרשי תנחומא – ילמדנו שו"ת
 • זהות יהודית בעיותות משבר: מדרש איכה רבתי שו"ת
 • פרקי אבות שו"ת
קורסי בחירה
 • חנוך לנער על פי דרכו – דילמות חינוכיות בין מורים לתלמידים בספרות חז"ל שו"ת
 • ליל הסדר כמפעל חינוכי: מן המקרא ועד להגדה שו"ת
 • סיפורי מעשי חכמים: בין בבל לארץ-ישראל בספרות חז"ל שו"ת
 • סוד הגן הנעלם – עיון במדרשי גן עדן שו"ת
 • עיון בסיפורי נסים מן הגליל – במקרא, בברית החדשה ובספרות חז"ל שו"ת
 • נשות המקרא בעיניי חז"ל סמינר
 • "גשם הקשב לנשים": ממטר ומגדר בספרות חז"ל שו"ת
 • סיפורי אבות בספרות בית שני וחז"ל שו"ת
 • הנוי והנצח: אסתטיקה בהלכה ובאגדה שו"ת
 • המדרש כמשאב חינוכי: סיפור יציאת מצרים שו"ת
 • בין הפרט לכלל: יחסי גומלין במשפחה לפי אגדת חז"ל שו"ת
 • יחסי מורה ותלמיד בספרות חז"ל שו"ת

תכניות לימוד נוספות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.