הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מחשבת ישראל

על התכנית

החיים בישראל במאה ה־21 מעוררים שאלות דתיות, קיומיות ותרבותיות על אודות זהות יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, צדק חברתי ועוד. העיסוק בסוגיות אלו אינו חדש: ההתמודדות הרעיונית עם שאלות הקיום העמוקות ביותר מצאו ביטוי בהגות היהודית לאורך דורות.

ההתמחות במחשבת ישראל במסגרת התואר השני במדעי היהדות מבקשת להפגיש את הסטודנטים עם כיווני המחשבה העיקריים שהתפתחו במשך הדורות ולשפר את יכולת הסטודנטים לדון בבעיות המעסיקות את המחשבה היהודית בימינו. לכן בתוכנית הושם דגש על הזיקה בין מחשבת ישראל לבין מחשבת העמים, ובין הרעיונות ודפוסי החשיבה המאפיינים את המחשבה היהודית בזמן מסוים לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה. בלימודים ייחשפו הסטודנטים ליצירות המופת של המחשבה היהודית לדורותיה וירכשו כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים

  סמסטר א' | ד”ר אסתי אייזנמן | יום ה׳ | 12:00-10:30

  הקורס יעסוק בהוגים המרכזיים של ההגות היהודית הימי ביניימית כגון ר' סעדיה גאון, ר' יהודה הלוי והרמב"ם, דרך עיון בסוגיות משמעותיות להגותם כגון היחס בין דת ומדע, טעמי מצוות, השגחת האל ושלמות האנושית.

 • אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה

  סמסטר ב' | פרופ’ יוסף טרנר | יום ה׳ | 12:00-10:30

  מהו היחס בין יהדות והיסטוריה? האם עם ישראל הוא עם ככל העמים, או עם שונה ונבדל? מה יחסה של היהדות, או ליתר דיוק – של המחשבה היהודית, לתופעות מודרניות כגון הדמוקרטיה והלאומיות המודרנית? כיצד השפיעו התפתחות התרבות המודרנית, מחשבת החינוך המודרנית והיווצרות המדינה האזרחית המודרנית על המחשבה היהודית ועל החיים היהודיים בפועל? כל אלה הן שאלות המעסיקות את המחשבה היהודית המודרנית מאז תקופת ההשכלה והאמנציפציה.

  הקורס נועד ליצור היכרות כללית עם המחשבה היהודית המודרנית על רקע התמורות החברתיות, התרבותיות והאינטלקטואליות המאפיינות את העת החדשה. על רקע זה נעיין בדרך שבה שורה של הוגים יהודיים מודרניים, כולל נפתלי הרץ וויזל, משה מנדלסון, הרב נחמן קרוכמל, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, אחד העם, ומרטין בובר ביקשו להתמודד עם השאלות שלעיל.

 • הגותם הפילוסופית של ר’ סעדיה גאון ורבי יהודה הלוי

  סמסטר ב' | ד”ר ארי אקרמן | יום ה' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בהגותם הפילוסופית של ר' סעדיה גאון ושל ר' יהודה הלוי. נעסוק בעיקר בניתוח של ספרו הפילוסופית העיקרית "ספר אמונות ודעות של רס"ג וספרו ההגותית של ריה"ל "ספר הכוזרי". בין היתר נדון בנושאים כמו היחס בין שכל והתגלות, תפיסת הייחוד של עם ישראל וטעמי המצוות.

 • מורה נבוכי הזמן מאת ר’ נחמן קרוכמל

  סמסטר ב' | פרופ’ יוסף טרנר | יום ה' | 16:30-15:00

  הרב נחמן קרוכמל הוא מחלוצי הוגי היהדות בעת החדשה. תלמיד חכם זה שם את שאלת היחס בין ישראל לעמים ושאלת רציפות קיומו של העם היהודי לאורך הדורות במרכז חשיבתו. למעשה, היה הרנ"ק הראשון ליצור שיטה פילוסופית מעמיקה הממזגת את כלל היסודות של דת ישראל המסורתית – על מגוון פירושיה – עם צורת החשיבה ההיסטורית והפילוסופית של העת החדשה. הקורס, 'מורה נבוכי הזמן' של הרנ"ק הוא סמינר שנועד לבחון את מקומם של עניינים אלה בספרו הגדול.
  תנאי כניסה: אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה.

קורסי בחירה
 • מחשבה יהודית אמריקאית: מרדכי קפלן ורב יוסף דב סולובייצ’יק

  סמסטר א' | פרופ’ יוסף טרנר | יום ה' | 10:00-8:30

  מטרת הקורס לברר את הקשר בין דת, תרבות וחברה בהגותם של שני הוגים יהודיים אמריקאיים חשובים ביותר במאה ה - 20: מייסד היהדות המתחדשת (Reconstructionist) הרב מרדכי קפלן, ומנהיג האורתודוקסיה המודרנית הרב יוסף דב סולובייצ'ק. משנותיהם של קפלן וסולובייציק משקפות שתי חוויות שונות של המפגש בין יהדות ומודרניות באמריקה, במהלך המאה ה – 20. אך יש גם ביניהם עניין משותף: הבראת החיים היהודיים באמריקה ובעולם על רקע האירועים הרי הגורל לעם היהודי במהלך המאה ה - 20 במסגרת הקורס, נעיין אפוא בכתבים של שני ההוגים האלה על מנת לברר גישותיהם בקשר לסוגיה זו.

 • הגות יהודית ובעיות עכשוויות

  פרופ’ יוסף טרנר |

  אחת המטרות של לימוד מחשבת ישראל היא לדעת מה יהודים בדורות שונים חשבו על הבעיות הפוקדות את זמנם, ואיך הם התמודדו עם בעיות אלה. כפי שידוע, גם במציאות זמננו יש שורה של בעיות שיש לתת עליהן את הדעת. במסגרת הקורס "הגות יהודית ובעיות עכשוויות" נַפנה שורה של שאלות העולות מתוך המחשבה היהודית של 200 השנים האחרונות, להתמודדות עם בעיות הפוקדות את הקיום היהודי והאנושי בזמננו, כגון: שאלת היחס בין דת ומדינה, צדק חברתי והיחס בין ישראל לעמים. מטרת הקורס היא לבדוק אם יש במחשבה היהודית של העבר כדי להעשיר את ההתמודדות עם בעיות זמננו. לשם כך נעיין בשאלות הנזכרות לעיל, כפי שהן מופיעות במציאות זמננו בצמידות לטקסטים של הרמב"ם, ברוך שפינוזה, נחמן סירקין, אהרון דוד גורדון ואחרים.

 • מבוא לקבלה: מספרות ההיכלות ועד ספר הזוהר

  סמסטר א' | ד”ר יונתן בן הראש | יום ה' | 14:30-13:00

  בקורס זה נלמד על מקורות הקבלה, תורת הסוד היהודית, מן המקרא ועד התפשטותה במאה הי"ג בספרד. במהלך הקורס נעסוק במשמעויות הקבליות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית במקרא, בסיפור הארבעה שנכנסו לפרדס ובתיאורים נוספים מתורת הסוד בחז"ל. נכיר את עיקרי ספרות היסוד של הקבלה, כדוגמת: ספרות ההיכלות, ספר יצירה וספר הבהיר. כמו כן, נתוודע למסורות הקבליות בחוגי חסידות אשכנז, נלמד על התפתחות תורת הספירות, על עיקרי תורתו המיסטית של המקובל ר' אברהם אבולעפיה ועל התגבשות מרכזי הקבלה בגירונה וקסטיליה שבספרד.

 • היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של הרצל, אחד העם, קויפמן וקפלן

  סמסטר א' | פרופ’ יוסף טרנר | יום ה' | 16:30-15:00

  בקורס זה נעיין בגישתם של הוגי דעות יהודיים שונים בקשר לציונות, ארץ ישראל והחיים היהודיים בגולה. הנחת היסוד של הקורס הוא שהחל משנות ה-80 של המאה ה-19, היחס לארץ ישראל ולתפוצות הגולה הפך למוקד ההתמודדות עם מגוון רחב של בעיות הפוקדות את הקיום היהודי מאז ועד היום. בעיות אלה כוללות את הופעת האנטישמיות המודרנית, ההתפוררות הקהילתית, התרבותית והמוסרית של העם היהודי, בעיית ההתבוללות והחינוך היהודי, מעמדם של היהודים והיהדות בעולם, ועוד. במסגרת הקורס נראה כיצד ההתייחסות לשאלת ציון והתפוצות על ידי הוגי דעות, כמו אחד העם, בנימין זאב הרצל, יחזקאל קויפמן, ומרדכי קפלן משקפת את התמודדותם עם בעיות אלה.

 • מהזוהר לחסידות: בין אקסטזה לבית ומשפחה – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר ביטי רואי | יום ה' | 18:30-17:00

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • משפחה בסיפור החסידי: לימוד וניגון – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר זאב קיציס | יום ה' | 20:00-18:30

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • מבוא לפמיניזם יהודי

  סמסטר ב' | ד”ר חנה השקס | יום ה' | 10:00-8:30

  הפמיניזם מוגדר לפעמים כמהפכה החשובה ביותר בעולם המודרני, אולי משום שהוא חותר תחת רקמת החיים הבסיסית ביותר של התרבות האנושית. אשר על כן הפמיניזם דורש הגדרה מחדש של כל דפוסי הקיום המגדירים את התרבות– המגדר, המשפחה, החוק, המדע, הדת, ועוד. בקורס זה נבחן עקרונות בסיסיים של החשיבה הפמיניסטית, ונדגים כיצד כל אחד מעקרונות אלה השפיע על החשיבה הדתית והתרבותית היהודית, להלכה ולמעשה. הקורס נחלק לשבע יחידות, ובכל אחד מהם נקרא טקסטים רלוונטיים לחשיבה פמיניסטית. במקביל נלמד טקסטים המציבים אתגר לפמיניזם, וטקסטים הנענים לאתגרים הפמיניסטיים מנקודת מבט יהודית. יחידות הקורס הן: חשיבה מהותנית מאפלטון ועד ימינו, האישה כאחר, ממין למגדר, משפט והלכה בראי הפמיניזם, פסיכולוגיה וזהות, ביקורת ספרות ותרבות פמיניסטית, אלוהות ופטריארכיה.
  השיעורים יתבססו על הכנת קטעי הקריאה הניתנים בתכנית הקורס, ובמהלכם ישולבו, הרצאה, קריאה צמודה, ושיחה על הרעיונות העולים מהטקסטים.

 • מספר הזוהר לחסידות: מסע במעגלי החיים – זוהר חי

  סמסטר ב' | ד”ר ביטי רואי | יום ה' | 18:30-17:00

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר ב' נתמקד במסע של מעגלי החיים, מלידה ועד מוות ובאופן בו תחנות אלה נתפסות כצירי יסוד, שבר, הזדמנות לתיקון ועוד.

 • מעגלי החיים בסיפור החסידי: לימוד וניגון – זוהר חי

  סמסטר ב' | ד”ר זאב קיציס | יום ה' | 20:00-18:30

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר ב' נתמקד במסע של מעגלי החיים, מלידה ועד מוות ובאופן בו תחנות אלה נתפסות כצירי יסוד, שבר, הזדמנות לתיקון ועוד.

 • מבגדאד לקזבלנקה: מחשבות יהודיות מזרח-תיכוניות בעת החדשה

  סמסטר ב' | ד”ר אבי־רם צורף | יום ב' | 18:30-17:00

  הדיון בפילוסופיה יהודית בעת החדשה נעשה בדרך כלל כאשר הוא תחום בגבולות אירופיים ברורים. גם אם תפיסות שהתגבשו במזרח התיכון מוצאות את דרכן אל הקורפוס הנלמד, הן בדרך כלל כאלה שנכתבו בסוגות המוכרות מההקשר האירופי. בקורס ננסה לשנות את נקודת המבט, כאשר המוקד יהיה בשיח הפילוסופי שהתגבש במזרח התיכון ובצפון אפריקה למן המאה השמונה עשרה ואילך, לא מתוך ניסיון להתבונן בו כמסגרת נפרדת ומובחנת מזו האירופית, אלא לבחון את אופיו של הדיאלוג הנוצר בין המרחבים השונים. נדון בסוגיות מרכזיות שתפסו מקום במרחבים ובתקופות שונות במזרח התיכון ובצפון אפריקה כמו סוגיית הפרשנות והחידוש, שאלות של גלות וגאולה, לאומיות, קוסמופוליטיות וביקורת הלאומיות, עוני, מעמד וביקורת חברתית, מגדר ועוד, ונעמוד על הזיקות, המגעים, וההבדלים בין תפיסות אלה לבין כאלה שהתגבשו באירופה.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן