הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

יהדות ספרד וארצות האסלאם

על התכנית

תחום זה יפגיש את הסטודנטים עם העולמות המגוונים שהתפתחו בקהילה היהודית הספרדית, בעולמם של מגורשי ספרד וכן בקהילות היהודיות בארצות האסלאם בימי הביניים ובעת החדשה. ללימודים בתחום אופי רב־תחומי: הם יתבססו על קורסי חובה שיאפשרו לסטודנטים להתוודע לחוויה ההיסטורית והתרבותית בקהילות אלו ויתווספו עליהם מגוון קורסי בחירה בתחומי ההיסטוריה היהודית, מחשבת ישראל, הספרות, ההלכה, האומנות, המגדר ועוד.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

 • תולדות יהדות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים

  סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתהּ ועד לגירושהּ, במשך תקופות השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדהּ; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.

 • תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה

  סמסטר א' | ד”ר אלישבע שטרית | יום ב׳ | 15:00 - 16:30

  בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה-19-20 ונתמקד, בין היתר, במאפייני הקיום היהודי בארצות האסלאם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים בתחומי הכלכלה, החינוך, מעמד האישה ועוד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה-19-20 .

 • התפתחות הפיוט מספרד לצפון אפריקה

  סמסטר א' | ד”ר אתי בן סעדון | יום ב׳ | 12:00-10:30

  בקורס נעסוק בפואטיקה ובהתפתחותו של הפיוט תוך כדי בחינת חידושי תוכן וצורה בסוגות הפיוט השונות. נפתח ברקע על הפיוט הארץ ישראלי הקדום- האנונימי, הפיוט הקלאסי והפיוט במזרח. לאחר רקע זה נתמקד בספרד ובצפון אפריקה. בספרד נדון בפיוטי דונש, יצחק איבן מר שאול, אביתור, רשב"ג רמב"ע, ריה"ל וראב"ע. לאחר מכן נעבור לפיוט בצפון אפריקה. נפתח במאה העשירית שבה כתבו פייטנים בסגנון הפיוט הקדום. נציגי תקופה זו הם: ר' יהודה בן קורייש, יעקב בן דונש. נמשיך בתקופה המקבילה לשירת ספרד שנציגה רבי יהודה בן שמואל עבאס. נתמקד בפיוטי מגורשי פרעות קנ"א ריב"ש ורשב"ץ באלג'יר ונחתום בפיוטי משוררי גירוש ספרד וצאצאיהם בצפון אפריקה: רבי סעדיה אבן דנאן , רבי שמעון לביא , מנדיל, יעב"ץ, רדב"ח ופרג'י שוואט.

 • “אין פה שום דבר רומנטי”: יהודי המזרח בתמונות מצולמות

  סמסטר א' | ד”ר כרמלה אבדר | יום ב' | 14:30-13:00

  אוספים פרטיים ולאומיים, ארכיונים ציבוריים ואתניים, ספרי זיכרונות ומסעות עשירים בתמונות של יהודי המזרח במאות 20-19. צלמי המערב, בהשראת האידיאולוגיה הרומנטית-אוריינטליסטית, נמשכו אל המזרח כמחוז של אותנטיות תנ"כית ותיעדו אותו בתמונות. מבין האומנויות המימטיות, הצילום זוכה למעמד סמכותי של הצגת ידע מדויק על העולם, אך התצלומים משקפים היבט ייחודי של המפגש בין מערב למזרח, המקפל בתוכו יחסי כוח ותחושת שליחות הן של תיעוד העולם הישן שעומד להיכחד והן של הבאת הקדמה למזרח. תיאוריות ביקורתיות על צילום ועל תפיסות תרבותיות, דימויים וסטריאוטיפים ינחו את ההתבוננות בתמונות של יהודי המזרח בהקשר היסטורי-חברתי-תרבותי, מתוך שאיפה לחשוף את הנורמות החברתיות והערכים תרבותיים, שהכתיבו את מסורות הצילום, את עיצוב הדימוי האוריינטליסטי של יהודי המזרח ואת עיצוב הזיכרון החברתי ו"האתנוגראפי" (אל מול עיצוב הזיכרון האישי והמשפחתי), עיצוב שהבליט היבטים מחיי יהודי המזרח והתעלם מאחרים.

 • בַּת מְלָכִים הַחֲכָמָה – עולמהּ של האישה היהודייה מתימן

  סמסטר א' | ד”ר אורי מלמד | יום ב' | 18:30-17:00

  במסגרת המסלול ללימודי "יהדות ספרד וארצות האסלאם" אלמד קורס מיוחד, שיוקדש להתבוננות בעולמהּ של האישה היהודייה מתוך יצירות השירה העממית של נשים מתימן (תוך כדי עיונים משווים לאישה המוסלמית). מטרת הקורס היא להכיר למשתתפיו את תרבות נשות תימן באמצעות השירה (והמוסיקה) שלהן: מקורותיה, משקליה, סוּגוֹתיה, תכניה, לחניה וריקודיה. הואיל וכל המקורות הטקסטואליים יתבססו על תרגומים מן הערבית התימנית, הרי שידיעה מוקדמת של הלשון הערבית רצויה, אבל היא איננה הכרחית. אינני צריך להרחיב כאן את הדיבור, אבל הכול יודעים, כי עד היום לא נלמד הנושא הזה בצורה מניחה את הדעת במוסד אקדמי כלשהו, כולל באוניברסיטאות, ולו במידה מוגבלת מאוד...

 • יהדות ספרד והמזרח בתקופת השואה

  סמסטר ב' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בגורלם של היהודים הספרדים ויהודי צפון אפריקה בתקופת השואה. הכוונה לקהילות היהודיות הבאות: בולגריה, יוגוסלביה, יוון, אלג'יריה, לוב, תוניסיה ומרוקו. התפתחויות במקומות אלה ייבדקו במסגרת "הפתרון הסופי" והשלטונות הצרפתי והאיטלקי במגרב. נדון בתפקידי מנהיגי הקהילה ובהשתתפות היהודים במחתרות השונות.

 • לאדינו: ספרות, תרבות, חברה

  סמסטר ב' | ד”ר מירה כהן שטרקמן | יום ב' | 12:00-10:30

  עיקר הקורס יעסוק במאפיינים המרכזיים של הלאדינו בארצות אגן הים התיכון והבלקן, לאורך ציר הזמן מגרוש ספרד (1492) ועד הקמת מדינת ישראל (1948). נציג עיון בתהליכי הגירה והתיישבות; יצירתה של שפה וזיהוי השפעות מקומיות; דפוסי התנהלות חברתית חוקים ונורמות, מסורת, חדשנות והתחדשות; מאפייני ספרות לאדינו – מה בין ספרות דבורה וספרות כתובה? נציע עיון בפילוח ז'אנרי של ארון הספרים בלאדינו, נציג כמה סוגי טקסטים כדוגמה: ספרות רבנית, קופלאס, ספרות פופולרית, רפואה, עיתונות ויומני זיכרונות. נסיים בהצגת ניצני דיון אודות הלאדינו העכשווית.

 • קולות נשים מספרד ומהמזרח בימי הביניים

  סמסטר ב' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בחיי נשים בתקופה הטרום-מודרנית, בעיקר באמצעות ניתוח של תעודות. דגש יושם על חיי הנשים בחברה המוסלמית הנחשפים במסמכי גניזת קהיר (1250-950). תיערך השוואה לחיי נשים בספרד ובמזרח התיכון.

 • מוזיקה בקהילות המזרח: מבט מסורתי ועכשווי

  סמסטר ב' | ד”ר נעמי כהן צנטנר | יום ב' | 18:30-17:00

  בקורס זה נדון במסורת המוסיקלית של יהודי ספרד וארצות המזרח בתוך בית הכנסת ומחוצה לו כביטוי לזהותם המורכבת והרב גונית של קהילות אלה. נלמד על הפיוט הספרדי ועל ספרד כמרחב אמיתי ומדומיין של התכתבות תרבותית בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. נמשיך בעיון בחיים המשותפים של היהודים והמוסלמים בארצות האסלאם שהיוו כר פורה לחליפין תרבותי ומוסיקלי. נעמיק בשירת הקודש של המסורת הספרד-ירושלמי, ומסורת יהודי מרוקו ואלג'יריה,‏ ונשאל על מקומן של המוסיקה הערבית והאנדלוסית בתוך בית הכנסת. נתבונן בגורלם של התרבויות המוסיקליות של עולים מארצות המזרח אחרי עלייתם ארצה ונדון ‏במוסיקה המזרחית ובתהליכי התקבלותה בחברה הישראלית. ‏לסיכום נתבונן בנטייתם של מוסיקאים ישראלים שהם דור שני ושלישי לעולי ארצות המזרח לפנות לעולם הפיוט הספרדי או לחילופין לשיר בערבית כביטוי לזהות יהודית ספרדית. ‏חלק ממפגשי הקורס יועברו על ידי פייטנים ומוסיקאים ביניהם רוני איש-רן, אלעד גבאי, חכם דוד מנחם ואחרים שאיתם נלמד ונשיר מתוך הרפרטואר המסורתי.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן