הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מקרא

על התכנית

המקרא הוא אבן היסוד של העם היהודי ושל תרבות ישראל אך בשנים האחרונות חלה ירידה בהתעניינות הציבורית והחינוכית בתנ”ך. מתוך רצון להשתתף במשימה הלאומית של החזרת לימודי התנ”ך למרכזיותם ולחשיבותם כבעבר, גיבשנו תוכנית אקדמית מחודשת ללימודי מקרא במטרה להופכם מתחום אקדמי אליטיסטי ומרוחק למקצוע משמעותי, רלוונטי ומעניין לתלמידי מדינת ישראל ולמתעניינים בתחום.

ההתמחות במקרא במסגרת הלימודים לתואר שני במדעי היהדות מגשרת בין האירועים המכוננים והדמויות המרכזיות שפעלו בארץ ישראל לפני אלפי שנים לבין התגבשות הזהות היהודית בעת החדשה, ועוסקת בקשר בין התנ”ך לעם היהודי בארצו, לתרבותו העברית ולסביבה הערכית והחברתית הישראלית. בתוכנית הלימודים יעסקו הסטודנטים בתנ”ך, הן מהיבטים שונים של המסורת והן מפרספקטיבה ביקורתית.

התוכנית מיועדת למחנכים המעוניינים להעמיק את השכלתם בתחום ולמתעניינים בתנ”ך החפצים בהסבה מקצועית לתחום החינוך והוראת המקרא. בתוכנית ילמדו מרצים מתחומים כמו מקרא, מחשבת ישראל, ספרות, אמנויות, היסטוריה וארכיאולוגיה, וכן אנשי רוח כמו סופרים ואינטלקטואלים מובילים בעלי נוכחות ציבורית משמעותית בחברה הישראלית.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • פרשנות המקרא בימי הביניים

  סמסטר ב' | ד”ר דוד פרנקל | יום ב' |

  בקורס זה נלמד קטעים מייצגים של הפרשנים הקלאסיים מימי הביניים – רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, ורמב"ן. נלמד להכיר את סגנון הכתיבה והתפיסה הפרשנית של כל אחד מן הפרשנים, וננסה לעמוד על הקשר בין עמדות תיאולגיות וערכים דתיים וחברתיים לבין פרשנות המקרא. נידון בכמה סוגיות מרכזיות כגון: הסגנון המקראי, היחס בין פשט ודרש, המאבק עם הפרשנות הקראית, טעמי המצוות, ההתמודדות עם הפרשנות הנוצרית למקרא, שאלות של חיבור ועריכה של ספרי המקרא, ועוד

 • ספר הספרים: ריבוי קולות במקרא

  סמסטר ב' | ד”ר דוד פרנקל | יום ב' | 14:30-13:00

  בקורס זה נעבור על הנושאים המרכזיים שבהם עוסק המקרא, כגון, בריאת האדם והעולם, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, ייסוד המלוכה, בשורת הנבואה, ספרות החכמה, האמונה המונותאיסטית ועוד. בכל אחד מן הנושאים נעיין לעומק בטקסטים מקראיים נבחרים וננתח אותם לאור המחקר המקראי העכשווי. ניווכח לכך שהספרות המקראית מגלמת בתוכה מגוון עשיר של דעות שונות וערכים מתנגשים אך בו בעת מהווה יצירה אחידה בעלת חזון ייחודי.

 • ספרות המקרא בראי המזרח הקדום

  סמסטר ב' | ד”ר אמיתי ברוכי־אונא | יום ב' | 18:30-17:00

  הקורס יעסוק במבחר מן הסוגים של הספרות הישראלית המיוצגים במקרא: חוק, נבואה, היסטוריוגרפיה וכד', והם ייבחנו על רקע הקשרם התרבותי וההיסטורי ועל רקע חיבורים מקבילים מספרות המזרח הקדום.

קורסי בחירה
 • סיפורי הראשית: בראשית א-יא, קורס מקוון

  סמסטר א' | ד”ר שרה שורץ |

  בקורס זה נכיר לעומקם את סיפורי הראשית המהווים את החטיבה הראשונה של ספר בראשית: סיפורי הבריאה, סיפור גן עדן, פרשת קין והבל, סיפור המבול וסיפור מגדל בבל. במהלך הלימוד נבקש לעמוד על משמעותם הרעיונית של הסיפורים הללו, ולהבין את תרומתם להבניית מגמתו הכוללת של הספר. בלימודנו נדון במוטיבים העיקריים ובתמות המרכזיות המשתקפות מסיפורי הראשית, הנוגעים בשאלות תיאולוגיות, חברתיות ומוסריות כגון: תפקידו של האדם בעולם, התביעה המוסרית ממנו, מחויבויותיו החברתיות, זיקתו לא-להים ועוד. מתוך כך גם יתבהרו הסיבות לנטיעת הסיפורים הללו בפתחו של ספר בראשית ושל המקרא כולו. אנו נעסוק בעיקר בהיבטים הספרותיים של הטקסט ולפיכך ננתח את תוכנם לצד עיצובם האמנותי בעזרת כלי הניתוח הספרותי. אך לצד זאת נבחן אותם ביחס לטקסטים מקבילים מהמזרח הקדום הקרוב, וניעזר בלימודנו גם בפרשנות המסורתית ובכלי מחקר מתחומים נוספים.

 • אמנות הסיפור המקראי

  סמסטר א' | ד”ר ג’ורג’ סברן | יום ב' | 10:00-8:30

  עיון בכלים העיקריים לניתוח ספרותי של הסיפור המקראי. במידה שהסיפור המקראי מוּנע בעיקר על ידי העלילה, נבדוק מודלים שונים להבנת מבנה העלילה - הדגם הסטרוקטורליסטי, ומושג הבין-טקסטואליות. ולאור קמצנות המספר המקראי בעניין אפיון מפורט של הדמויות, נתחקה אחרי טכניקות אפיון עקיפות יותר: השימוש בדיבור הישיר, תמורות בנקודת המבט, ותיאור מעשי הגיבור החושף את עולמו הפנימי של הדמות.

 • תפקידים מגדריים בחברה המקראית

  סמסטר א' | ד”ר עדי מרילי | יום ב' | 12:00-10:30

  בקורס נבחן את הדפוסים החברתיים והתפקידים המגדריים שיוחסו לנשים וגברים במקרא. נשאל מהי דמות הגבר האידאלי? ומיהי דמות האישה האידאלית? לאור התבניות המגדריות נצא ונחפש דמויות המאתגרות הגדרות אלו ומערערות את הסדר החברתי - האומנם יש היפוכים מגדריים במקרא?
  הלימוד יתמקד בטקסטים מקראיים נבחרים מסוגות ספרותיות שונות: פרוזה, שירה, חוק וחוכמה ויעשה לאורן של תאוריות מתחום המגדר.

 • שיר השירים ואיכה: אהבה, תוגה, שירה ומוזיקה

  סמסטר א' | ד”ר ג’ורג’ סברן | ד”ר נעמי כהן צנטנר | יום ב' | 16:30-15:00

  שתי המגילות במקרא מקרינות רגשות מנוגדים – מהצד האחד התשוקה והאינטימיות של אהבה, ומהצד השני הצער והכאב של תבוסה ויאוש. בקורס זה נעיין ברגשות האבל והחיבה המשתקפים בשתי המגילות, ובביטויים המוזיקליים של תחושות נפשיות אלו העולות מהנוסח המסורתי, מהזמר העברי ומחיבורים נוספים.

 • מיומנויות המאה ה־21 בהוראת תנ”ך

  סמסטר א' | צחי קינן | יום ב' | 18:30-17:00

  בקורס נעסוק בדידקטיקה של הוראת המקרא במאה ה־21. עבור התלמידים, התנ"ך יכול להיתפס כטקסט הרחוק מעולמם הערכי, בעל שפה עתיקה שקשה לעיתים להבינה ולא תמיד ברורה להם הרלוונטיות שלו לחייהם. בקורס נעסוק בשאלה מהם הדברים המייחדים את הוראת המקרא לעומת תחומי דעת אחרים, מהם האתגרים המרכזיים וכיצד להתמודד איתם בכיתה. בקורס נתנסה בהיבטים עיוניים והיבטים מעשיים של ערכים ודילמות מקראיות, פרשנות אומנותית של תנ"ך, שיטות הוראה שונות והתאמתן לאופי הכיתה, מסורת וביקורת בהוראת תנ"ך, מיומנויות כגון עבודה בצוות, הנחייה, עידוד יצירתיות בכיתה, למידה אקטיבית, שימוש בעולם התוכן המקוון בצורה מעודדת חשיבה ועוד. בחלק מהמפגשים יתארחו אנשים מתחומי דעת שונים, בהם מפמ"ר תנ"ך, נציגי מט"ח ועוד.

 • מנהיגות במשבר: ספר שמואל

  סמסטר ב' | ד”ר שרה שורץ | יום ב' | 12:00-10:30

  קורס זה מתמקד במשבר המנהיגות העולה מסיפורי הפתיחה של ספר שמואל, המשקפים תקופת מעבר בה נידונה שאלת המנהיגות מהיבטים שונים - חברתיים, אישיים ותיאולוגיים. נדון בטיפוסי המנהיגים השונים המוצגים בסיפורים הללו, ונשווה אותם לדגמי מנהיגות רצויים ומצויים במקרא ומחוצה לו, על ידי ניתוח היבטיהם הספרותיים, ההיסטוריים והגיאופוליטיים של הסיפורים הנידונים. במסגרת העיון נעמוד הן על המבנה הכולל של הפרשיות השונות והן על הפרטים הקטנים המרכיבים אותן באמצעות קריאה צמודה של הטקסט המקראי ועיון מדוקדק בתכניו. ניעזר בקורס בכלי המחקר של ביקורת הספרות, בפרשנות הקלאסית היהודית, ובכלים נוספים דוגמת כלי המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי.

 • עיון ספרותי בספר ישעיהו

  סמסטר ב' | ד”ר יסכה זימרן | יום ב' | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בפרקים א-לט בישעיהו. במהלכו של הקורס הסטודנט יקנה כלים וידיעות בספר ישעיהו, בתחומים של תוכן הנבואות, הרכבן, הרקע ההיסטורי ותפיסת עולמו הייחודית של הנביא. יחד עם זאת, ספר ישעיהו יילמד על רקע ספרות הנבואה המקראית והחוץ מקראית והסטודנט ירכוש ידיעות גם בנושאי יסוד בנבואה המקראית. תוך כדי עיון עקבי בפרקים, מתוך הבנת תוכנם והקשרם ההיסטורי, הקורס ידון בנושאים כגון: יחסי הנביא והעם, יחסי הנביא וה', עיצוב תפיסת הנבואה, תוכחות חברתיות, תפיסת העבודה הזרה המקראית, נבואות אחרית הימים, פורענות ונחמה ועוד.
  הקורס דורש השתתפות פעילה בשיעורים, מעורבות בחומר הנלמד, הכנת הנדרש לכל שיעור ודיון ער בין הסטודנטים והמרצה.

 • דמויות מן המקרא

  סמסטר ב' | ד”ר דוד פרנקל | יום ה' | 14:30-13:00

  בקורס זה נעמוד על עיצוב דיוקנן של מספר דמויות מפתח במקרא כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות המקרא לרבדיה ובספרות חז"ל. נחשוף את הפנים המגוונות בדיוקנה של כל דמות ונעקוב אחר ההתפתחויות היסטוריות והמגמות האידאולגיות העשויות לעמוד מאחורי מגוון זה.

 • ארץ ישראל וירושלים בהגות המקראית

  סמסטר ב' | ד”ר דוד פרנקל | יום ה' | 18:30-17:00

  בקורס זה נעמוד על מרכזיותה של הארץ במקרא. דרך עיון ביקורתי בספרות המקראית לסוגיה, נחשוף מגוון של השקפות סביב נושאים כגון: מהות הבטחת הארץ לאבות וטיב זכותו של העם על הארץ, אופייה הסגולי של הארץ – גשמי או רוחני?, גבולות הארץ – היכן הם? היחס לאוכלוסייה הכנענית בתקופת הכיבוש, והצדקת האל בעקבות חורבן וגלות.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן