הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

תולדות עם ישראל

על התכנית

לימודי התואר השני במדעי היהדות במסלול תולדות עם ישראל מבוססים על שילוב בין היכרות עם המקורות וספרות המחקר בתחום לבין ליבון בעיות יסוד הנוגעות לקיום היהודי בעבר ובהווה. הסטודנטים נחשפים למגוון גישות – מסורתיות וחדשניות – ביחס לדרכי ייצוגו של העבר היהודי ומעת לעת גם לשיח המחקרי ההיסטורי הרחב יותר שמסייע לתת הקשר לדיון. מטרה מרכזית של הלימודים בתחום היא להציג את המחקר ההיסטורי של התקופות השונות, כמו את הזיכרון ההיסטורי בחברה בת־זמננו, כמתפתחים ודינמיים ולדון באופן ביקורתי בעבודותיהם של היסטוריונים בני דורות שונים.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • חברת הים התיכון על פי תעודות גניזת קהיר

  סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב׳ | 16:30-15:00

  גניזת קהיר מהווה אוסף עשיר של תעודות מחיי היהודים באגן הים התיכון בראשית ימי הביניים, בעיקר בין השנים 950-1250 .הקורס יעסוק בהיבטים שונים של החברה היהודית, בהשפעת האסלאם על חיי היהודים ובמאפיינים שונים של התעודות עצמן.

קורסי בחירה
 • תולדות יהדות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים

  סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתהּ ועד לגירושהּ, במשך תקופות השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדהּ; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.

 • תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה

  סמסטר א' | ד”ר אלישבע שטרית | יום ב׳ | 15:00 - 16:30

  בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה-19-20 ונתמקד, בין היתר, במאפייני הקיום היהודי בארצות האסלאם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים בתחומי הכלכלה, החינוך, מעמד האישה ועוד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה-19-20 .

 • מקדם ומים: יחסים בין־עדתיים בחברה היהודית בארץ ישראל

  סמסטר ב' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ב׳ | 14:30-13:00

  מדוע ישבו שבעה במשפחת החתן טרם נכנס לחופתו? מיהו הבנקאי שמימן את השכונות הראשונות מחוץ לחומות בירושלים ומדוע לא נודע שמו ברבים? פרשיות אלה ואחרות מלמדות על מערכת היחסים בין העדות שחיו זו לצד זו וזו עם זו. בחברה היהודית בארץ ישראל במאות התשע עשרה והעשרים. ניתוח היחסים בין העדות על מקורותיהם התרבותיים וההיסטוריים יעמדו במרכז הקורס שלפנינו. נבחן וננתח את מערכות הכוח שהופעלו על ידי גורמים שונים בחברה, מקורות העוצמה והחולשה שלהן, אופן פעולתן, ומידת יעילותן; כמו כן נצביע על ההבחנות שרווחו בין דימויי ומציאות בפרק הזמן הנדון בקורס.

 • המקרא וספרות המזרח הקדום

  סמסטר ב' | ד”ר אמיתי ברוכי־אונא | יום ב' | 18:30-17:00

  הקורס יעסוק במבחר מן הסוגים של הספרות הישראלית המיוצגים במקרא: חוק, נבואה, היסטוריוגרפיה וכד', והם ייבחנו על רקע הקשרם התרבותי וההיסטורי ועל רקע חיבורים מקבילים מספרות המזרח הקדום.

 • נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

  סמסטר ב' | ד”ר טלי ברנר | יום ה׳ | 16:30-15:00

  הקורס "נשים יהודיות בפרספקטיבות היסטוריות" יתמקד בהיסטוריה של נשים יהודיות בימי הביניים ובעת החדשה. נלמד על חיי היום יום של נשים בתפוצות שונות - בחברת הגניזה של ימי הביניים, באשכנז, במזרח אירופה ובאמריקה. נעריך את תרומתן לחיי הרוח, לחברה ולכלכלה ונכיר את היצירה הספרותית שנכתבה על ידי נשים ולמענן. נקרא מקורות ראשוניים מסוגות שונות - חיבורים הלכתיים, טקסטים משפטיים, ספרי מוסר, שירה ופרוזה ונכיר את הגישות ההיסטוריות והפמיניסטיות השונות לחקר נשים יהודיות בעבר.

 • זהות גלויה וסמויה: אתגר הקיום היהודי במאה ה-20

  סמסטר א' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ה' | 12:00-10:30

  מיהם היהודים הגלויים ומיהם הסמויים? מה היו הנסיבות שעיצבו את תפיסתם העצמית של היהודים ומה היו ביטוייה המעשיים? הקורס שלפנינו יתמקד בניתוח סוגיות היסוד שעיצבו את חיי הפרט והקיבוצים היהודיים במאה העשרים. נבחן את תהליכי המשבר וההתחדשות של היהודים באירופה ובארצות האיסלם; סוגיות הגירה; חיסול המרכזים היהודים הוותיקים ועלייתם של מרכזים חדשים ועוד. בסיום לימודנו נוכל להשיב על שאלות כגון: מה היו מאפייני הקיום היהודי במאה העשרים? אילו פתרונות עמדו לנגד עיני הפרט היהודי, לנוכח האתגרים שזימנה לו התקופה? האם המשותף ליהודים, כפרטים וכקבוצה, רב על המפריד? בדיונינו נשלב יסודות מהביקורת המגדרית, ונתבסס על מקורות מתחומי דעת מגוונים, כתובים וויזואליים.

 • חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית

  סמסטר א' | ד”ר דורון לופז | יום חמישי | 15:00–16:30

  מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו: מקורות ספרותיים מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו בקורס: התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית; הקהילה היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; התרבות החומרית, תרבות הפנאי ועוד.

 • היסטוריונים ועבודתם

  סמסטר ב' | יום ה' | 18:30-17:00

  מהי מלאכת ההיסטוריון? האם קיימת היסטוריה 'אובייקטיבית'? מה 'מקובל' ומה 'פסול' בפרשנות ההיסטורית והאם בעידן הפוסט-מודרני הכל 'עובר'? הקורס יתמקד בניתוח טקסטים ותעודות מסוגות שונות, שיסייעו לנו לבחון ולהבין תהליכים מרכזיים בתולדות היהודים בעת החדשה. מאימתי מתחילים הזמנים החדשים בתולדות היהודים ומהי משמעותם? היכן היתה זירת ההתרחשות העיקרית ומה היו הגורמים שעיצבו זירה זו? כיצד הגיבו היהודים לאתגרים שהציבה להם הסביבה הלא יהודית? על שאלות אלה ונוספות נשיב בקורס.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן