הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

תולדות עם ישראל

על התכנית

לימודי התואר השני במדעי היהדות במסלול תולדות עם ישראל מבוססים על שילוב בין היכרות עם המקורות וספרות המחקר בתחום לבין ליבון בעיות יסוד הנוגעות לקיום היהודי בעבר ובהווה. הסטודנטים נחשפים למגוון גישות – מסורתיות וחדשניות – ביחס לדרכי ייצוגו של העבר היהודי ומעת לעת גם לשיח המחקרי ההיסטורי הרחב יותר שמסייע לתת הקשר לדיון. מטרה מרכזית של הלימודים בתחום היא להציג את המחקר ההיסטורי של התקופות השונות, כמו את הזיכרון ההיסטורי בחברה בת־זמננו, כמתפתחים ודינמיים ולדון באופן ביקורתי בעבודותיהם של היסטוריונים בני דורות שונים.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • תעודות ופרשנותן מימי הביניים

  -2 | סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב׳ | 16:30-15:00

  קורס חובה לתלמידים הלומדים היסטוריה של עם ישראל כתחום ראשי או כתחום משני והוא פתוח אף לכל חובבי תולדות עם ישראל. התלמידים ירכשו כלים שיסייעו להם להבנת טקסטים שונים ולהשוואת גישות שונות של היסטוריונים. בשיעור יידונו תעודות ומחקרים הנוגעים בתרבויות השונות של ימי הביניים.

 • ספרות השו”ת כמקור היסטורי

  סמסטר ב' | ד”ר תמי שלמון־מאק | יום ב' | 14:30-13:00

  ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בספרות הרבנית. מגוון עצום של ספרי שו"ת עומד לרשותנו, מכל תפוצות העם היהודי וכמעט מכל הדורות. שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי החיים: חיים דתיים, כלכלה, קהילה, משפחה, יחסים עם החברה הלא-יהודית, ועוד. ספרי שו"ת משמשים מקור ראשון במעלה להבנת חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות בתחום ההלכה והרבנות.
  הקורס יציג ספרות זו מתוך שתי נקודות מבט אלו. מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות במחקר היסטורי רלוונטי.

קורסי בחירה
 • תולדות יהדות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים

  סמסטר א' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתהּ ועד לגירושהּ, במשך תקופות השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדהּ; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.

 • חרב או יונה: מיתוסים בתרבות הישראלית

  סמסטר א' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ב' | 12:00-10:30

  דיון העוסק במיתוסים מעלה שאלות הנוגעות למערכות הכוח המופעלות במודע ובלא מודע על ידי גורמים שונים בחברה וחושף היבטים כלכליים, פוליטיים ואחרים המניעים אותם. הקורס יעסוק במקורותיהם הרעיוניים ובהתפתחויות שחלו במיתוסים הרווחים בציונות מסוף המאה התשע עשרה ועד לעשורים הראשונים של מדינת ישראל. זיקתם התרבותית, הערוצים ששותפו בהנחלתם ואופן פעולתם יבחנו בקורס זה. במהלך הלימוד ננתח את ההבחנות בין הדימוי למציאות בהתייחס למחקרים מתחומי דעת מגוונים כתקשורת, ספרות, היסטוריה ומגדר.

 • תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה

  סמסטר א' | ד”ר אלישבע שטרית | יום ב׳ | 15:00 - 16:30

  בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה-19-20 ונתמקד, בין היתר, במאפייני הקיום היהודי בארצות האסלאם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים בתחומי הכלכלה, החינוך, מעמד האישה ועוד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה-19-20 .

 • יהדות ספרד והמזרח בתקופת השואה

  סמסטר ב' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בגורלם של היהודים הספרדים ויהודי צפון אפריקה בתקופת השואה. הכוונה לקהילות היהודיות הבאות: בולגריה, יוגוסלביה, יוון, אלג'יריה, לוב, תוניסיה ומרוקו. התפתחויות במקומות אלה ייבדקו במסגרת "הפתרון הסופי" והשלטונות הצרפתי והאיטלקי במגרב. נדון בתפקידי מנהיגי הקהילה ובהשתתפות היהודים במחתרות השונות.

 • חי צומח דומם: ייצוגים חזותיים בתרבות הציונית

  סמסטר ב' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ב' | 12:00-10:30

  קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית. המסד העיקרי להתפתחות 'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות. מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם? אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.

 • קולות נשים מספרד ומהמזרח בימי הביניים

  סמסטר ב' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בחיי נשים בתקופה הטרום-מודרנית, בעיקר באמצעות ניתוח של תעודות. דגש יושם על חיי הנשים בחברה המוסלמית הנחשפים במסמכי גניזת קהיר (1250-950). תיערך השוואה לחיי נשים בספרד ובמזרח התיכון.

 • היסטוריה, מקרא והחברה הישראלית

  סמסטר ב' | ד”ר אמיתי ברוכי־אונא | יום ב' | 16:30-15:00

  הקורס מציע התבוננות כפולה על תולדות ישראל בתקופת המקרא. מצד אחד ייבחנו אירועים מרכזיים בתולדות העם וארצו מהופעת ישראל בכנען בשלהי האלף השני לפני הספירה ועד שיבתו אליה בתחילת ימי הבית השני, על הרקע הגאוגרפי, התרבותי והמדיני של המזרח הקדום. מצד שני תיבחן ההתקבלות של התקופה והאירועים השונים, ומעורבות הפרשנות המוצעת לה במהלכים שונים, חברתיים ופוליטיים, בחברה הישראלית בת זמננו.

 • נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

  | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ה׳ | 8:30–10:00

  הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות במהלך התקופות הטרום-מודרניות. יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה ולסביבה שבתקופה המתאימה. נעיין בחיי הנשים במקרא, ביב ובתקופת בית שני בארץ ובתפוצות. נעסוק בחיי הנשים על פי תעודות מגניזת קהיר, הכוללות משוררות, סוכנות, מורות ועוד.

  דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 • ירושלים בין יוון לרומא

  סמסטר א' | ד”ר דורון לופז | יום ה׳ | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בתולדותיה של ירושלים לאורך תקופת בית שני. לאורך התקופה העיר הייתה המרכז הרוחני של יהודים בארץ ישראל ובתפוצות. העיר היוותה מרכז תוסס של מאבקי כח, השפעות תרבותיות שונות וסותרות, ופריחה כלכלית, אדריכלית, רוחנית ודמוגרפית. לאורך הקורס ניעזר במקורות בני התקופה כמו גם בממצאים הארכיאולוגיים בכדי לספר את סיפורה של 'המפורסמת בערי המזרח", כפי שהגדיר אותה הסופר הרומי פליניוס הזקן. ננסה להבין את התהליכים השונים שעברה העיר, את מאפייניה הייחודיים, ואת האופן בו היא הושפעה מהתהליכים ההיסטוריים השונים כמו גם השפיעה עליהם.

 • בין שני “יו”דים”: ירושלים / יפו-תל אביב במאבק על ההגמוניה בארץ ישראל 1948-1856

  סמסטר ב' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ה׳ | 14:30-13:00

  הקורס שלפנינו מתמקד ביחסים הכלכליים, חברתיים ותרבותיים בחברה היהודית בארץ ישראל במאות התשע עשרה והעשרים כפי שהשתקפו בשתי הערים ירושלים ויפו -תל אביב. בתקופה זו חלו שינויים משמעותיים בחברה היהודית, הרכבה, עוצמתה ודימוייה. ניתוח שינויים אלה ומשמעותם ליחסים בין חלקי החברה, זיקתם התרבותית, הערוצים המשותפים ומנגנוני הפעולה שהתקיימו בהם, הן סוגיות שידונו בקורס. כמו כן ננתח את ההבחנות בין הדימוי הקבוצתי למציאות בהתייחס למחקרים מתחומי חקר מגוונים.

 • חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית

  סמסטר ב' | ד”ר נעה יובל חכם | יום חמישי | 15:00–16:30

  מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו: מקורות ספרותיים מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו בקורס: התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית; הקהילה היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; התרבות החומרית, תרבות הפנאי ועוד.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן