הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מגדר ופמיניזם – הלכה ומעשה

על התכנית

המסלול ללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר הוא התוכנית הרב־תחומית המקורית והיחידה מסוגה בארץ לתואר שני במדעי היהדות המשלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים על מעמד האישה ביהדות.

המפגש בין מגדר ליהדות הוא נושא אקטואלי מסעיר ותוסס בחברה הישראלית. תוכנית הלימודים שלנו משלבת בין פמיניזם ליהדות באמצעות לימוד טקסטים מסורתיים ומחקרים חדישים מתחומי דעת מגוונים. המסלול מדגיש את תרומתן, את חוויותיהן ואת הווייתן של הנשים בחברה היהודית אשר זכו עד כה להתייחסות מועטה הן בחקר תולדות עם ישראל והן בחקר הספרות היהודית המסורתית. נקודת המבט המגדרית תלווה את תוכנית הלימודים שלנו בכל היבט: ניחשף לתיאוריות פמיניסטיות גם בהקשרן היהודי; נפגוש מנהיגות והוגות מהעבר ומההווה ונתפלמס סביב מקומה של האישה בהלכה בת־ימינו.

הסטודנטים במסלול ללימודי מגדר ופמיניזם זוכים להיחשף לגישה של חקר המינים המעלה שאלות הקשורות במיניות, בהגדרות של “נשיות” ו”גבריות”, ביחס לגוף האדם, ללידה, להורות וכיוצא באלו. לאור זאת, המחקר וההוראה במסלול ללימודי האישה והיהדות נחשבים לחדשנות אקדמית ויכולים להעשיר את תחום מדעי היהדות בכלל.

המסלול כולל יחידה מעשית שתכשיר את הלומדים להוביל שיח מגדרי בחברה הישראלית בכלל ובמקום עבודתם בפרט.

לבוגרי המסלול יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • סוגיות אקטואליות במגדר והלכה

  סמסטר א' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ה' | 12:00-10:30

  בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמדם של הגבר והאשה בקיום מצוות: פריה ורביה, מצוות עשה שהזמן גרמן, תלמוד תורה וקריאת התורה, תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין ותפקוד כשליחי ציבור). ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.

 • מבוא לתיאוריה פמיניסטית

  סמסטר א' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ה׳ | 15:00–16:30

  בקורס שלפנינו שתי מסגרות דיון: האחת היסטורית-כרונולוגית והשנייה נושאית. נפתח בהכרת התיאוריות הפמיניסטיות המרכזיות, בעיקר כפי שהתפתחו במאה העשרים באירופה ובארה"ב. ננתח את יסודות העיקריים במחשבה של האסכולות המובילות, וניישמן על סוגיות שונות מתחומי חיים שונים. השאלות כיצד שינו התיאוריות הפמיניסטיות את עולם החשיבה המודרני בכלל, ושל הנשים בפרט; והאם בכוחן להעניק כלי התמודדות ממשיים כיום, תידונה אף הן. הקורס יעשה שימוש בטקסטים פמיניסטיים מרכזיים, במקורות ויזואליים ואחרים.

 • תפקידים מגדריים בחברה המקראית

  סמסטר א' | ד”ר עדי מרילי | יום ב' | 12:00-10:30

  בקורס נבחן את הדפוסים החברתיים והתפקידים המגדריים שיוחסו לנשים וגברים במקרא. נשאל מהי דמות הגבר האידאלי? ומיהי דמות האישה האידאלית? לאור התבניות המגדריות נצא ונחפש דמויות המאתגרות הגדרות אלו ומערערות את הסדר החברתי - האומנם יש היפוכים מגדריים במקרא?
  הלימוד יתמקד בטקסטים מקראיים נבחרים מסוגות ספרותיות שונות: פרוזה, שירה, חוק וחוכמה ויעשה לאורן של תאוריות מתחום המגדר.

 • מבוא לפמיניזם יהודי

  סמסטר ב' | ד”ר חנה השקס | יום ה' | 10:00-8:30

  הפמיניזם מוגדר לפעמים כמהפכה החשובה ביותר בעולם המודרני, אולי משום שהוא חותר תחת רקמת החיים הבסיסית ביותר של התרבות האנושית. אשר על כן הפמיניזם דורש הגדרה מחדש של כל דפוסי הקיום המגדירים את התרבות– המגדר, המשפחה, החוק, המדע, הדת, ועוד. בקורס זה נבחן עקרונות בסיסיים של החשיבה הפמיניסטית, ונדגים כיצד כל אחד מעקרונות אלה השפיע על החשיבה הדתית והתרבותית היהודית, להלכה ולמעשה. הקורס נחלק לשבע יחידות, ובכל אחד מהם נקרא טקסטים רלוונטיים לחשיבה פמיניסטית. במקביל נלמד טקסטים המציבים אתגר לפמיניזם, וטקסטים הנענים לאתגרים הפמיניסטיים מנקודת מבט יהודית. יחידות הקורס הן: חשיבה מהותנית מאפלטון ועד ימינו, האישה כאחר, ממין למגדר, משפט והלכה בראי הפמיניזם, פסיכולוגיה וזהות, ביקורת ספרות ותרבות פמיניסטית, אלוהות ופטריארכיה.
  השיעורים יתבססו על הכנת קטעי הקריאה הניתנים בתכנית הקורס, ובמהלכם ישולבו, הרצאה, קריאה צמודה, ושיחה על הרעיונות העולים מהטקסטים.

 • נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

  סמסטר ב' | ד”ר טלי ברנר | יום ה׳ | 16:30-15:00

  הקורס "נשים יהודיות בפרספקטיבות היסטוריות" יתמקד בהיסטוריה של נשים יהודיות בימי הביניים ובעת החדשה. נלמד על חיי היום יום של נשים בתפוצות שונות - בחברת הגניזה של ימי הביניים, באשכנז, במזרח אירופה ובאמריקה. נעריך את תרומתן לחיי הרוח, לחברה ולכלכלה ונכיר את היצירה הספרותית שנכתבה על ידי נשים ולמענן. נקרא מקורות ראשוניים מסוגות שונות - חיבורים הלכתיים, טקסטים משפטיים, ספרי מוסר, שירה ופרוזה ונכיר את הגישות ההיסטוריות והפמיניסטיות השונות לחקר נשים יהודיות בעבר.

 • כשתיאוריה פוגשת פרקטיקה – קידום שוויון מגדרי

  סמסטר ב' | ד”ר מיכל סלע | יום ה׳ | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בהיבטים היישומיים של קידום שוויון מגדרי ובפער שבין תיאוריה לפרקטיקה. הקורס יבחן את הנעשה במישור הארצי - דהיינו קידום מדיניות וחקיקה פרלמנטרית במעמדן של יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ובפערים שבין חקיקה לאכיפה. ארגונים הם זירה מרכזית לאי־שוויון ולהדרה. בקורס נדון בפרקטיקות המשמרות אי־שוויון ובמתודות בהן ארגונים בוחרים כדי לקדם גיוון והכלה (diversity ,inclusion) תוך כדי התבססות על תיאוריות ועל ניתוחי מקרה.

  הקורס יינתן במתכונת של סדנה בה כל משתתפת תעבור תהליך אישי של זיהוי עמדות, זיהוי פערים ופיתוח מנהיגות בנושאי קידום שוויון מגדרי בקהילה או בארגון לבחירתה.

קורסי בחירה
 • הפסיכולוגיה של המגדר

  סמסטר א' | ד”ר פול שרל־פוקס | יום ה׳ | 10:00-8:30

  כולנו משקיעים זמן רב בניסיון להבין מה עושה "בן" ומה עושה "בת". כולנו חיים בקרבת אנשים ונשים ולכן כולנו מתמודדים עם הנושא של מגדר במודע או שלא במודע. המדע החברתי חוקר זה זמן רב את המגדר כדי להבין מה גורם לו ומה נגזר ממנו. במקורות היהודיים ישנם דיונים מרתקים מתקופת המקרא ועד לזמננו סביב השאלה האם יש לי ייעוד מסוים רק כי נולדתי גבר או אישה?

  בקורס נשתדל להבין עד כמה ההבדלים בין נשים לגברים נובעים משינוי בכרומוזום אחד או שמא נגלה שהכול נלמד ממסורות חברתיות עתיקות יומין.

 • מהזוהר לחסידות: בין אקסטזה לבית ומשפחה – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר ביטי רואי | יום ה' | 18:30-17:00

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • משפחה בסיפור החסידי: לימוד וניגון – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר זאב קיציס | יום ה' | 20:00-18:30

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • נושאים מגדריים בקולנוע הישראלי

  סמסטר ב' | ד”ר פול שרל־פוקס | יום ה' | 14:30-13:00

  מאז היוסדם סרטי קולנוע שימשו ככלי אומנותי עוצמתי. השילוב בין אור וסאונד לוקח את הצופים אל מסע מיוחד במינו. כמו בכל מדיום אחר, הקולנוע נמצא במתח בין שני תפקידים. האחד, לשקף או לבקר מציאות ושני ליצור אותה. נבדוק כיצד הקולנוע הישראלי משקף את המציאות המגדרית בארץ, יוצר הבנה חדשה שלה או שמא מקבע עמדות איתנות ויציבות.

 • גוף, מגדר ולבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם

  סמסטר ב' | ד”ר כרמלה אבדר | יום ה' | 18:30-17:00

  הקורס יעסוק בסגנונות לבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם, על רקע תיאוריות הדנות בגוף הלבוש, במגדר ובטקס, במתח בין היות הגוף אובייקט/סובייקט. הלבוש ייבחן מהיבטים שונים: מערכת סמיוטית המסמנת את זהות הלובש בכדי ליצור גבולות בין קבוצות חברתיות, לפי דת, אתניות, מעמד כלכלי, גיל ומגדר; מערכת סמלית נושאת רבדים של משמעות – מעצבת את הגוף הנשי בטקסי מעבר, בעיקר חתונה, לפי אידיאל היופי, שמכוון לחקיקת נורמות התנהגות מוסריות וערכים תרבותיים עמוק בגופה של האישה [האביטוס] לחיזוק שליטה דתית-גברית; מציגה באמצעות תכשיטים-קמיעות על הגוף מעמד חברתי-כלכלי, ומהווה תזכורת מוסרית קבועה בשל כובדם, ומתפקדת גם כאמצעי מאגי להגנה ולהבטחת בריאות ופוריות.

 • מעמד האישה בהלכה

  סמסטר ב' | הרב פרופ’ דוד גולינקין | יום ב' | 12:00-10:30

  מטרת הקורס היא לבדוק את מעמד האישה בפולחן היהודי מנקודת מבטם של שלושת הזרמים הדתיים הגדולים ביהדות זמננו. לשם כך נלמד את המקורות התלמודיים, את דברי הראשונים ואת התשובות המודרניות שנכתבו על הנושאים הנידונים.
  דרישה מוקדמת: קורס מבוא לספרות תלמודית או קורס מקביל

 • עיון במגילת רות ובמדרשיה

  סמסטר ב' | ד”ר גילה וכמן | יום ב' | 14:30-13:00

  מגילת רות היא מן הקטנים שבספרי התנ"ך, ולדעת רבים היא גם האנושית ביותר והנוגעת ללב שביניהם. בקורס זה נעיין בפסוקי המגילה ובמדרשיה, תוך עיסוק בערכים העולים מן המקורות, בסוגיות של גיור ושל גמילות חסדים, ובאופן בו מעצבים חז"ל מחדש את הדמויות והאירועים המתוארים במגילה.

 • נשים ונשיות בספרות חז”ל

  סמסטר ב' | ד”ר פינחס מנדל | יום ב' | 18:30-17:00

  מטרת הקורס לחקור את תפקידה וייצוגה של האשה בספרות חז"ל ובתקופות הסמוכות לה לפי מגוון אסכולות. נקרא וננתח טקסטים יסודיים העוסקים באופן ישיר או עקיף בדמותה, במעמדה ובתפקודה של האשה. הטקסטים שיידונו בקורס שייכים לסוגי ספרות שונים ונותנים ביטוי למגוון החומרים בספרות חז"ל ובספרות בית שני: הלכה, אגדה, פרשנות, תפילה ועוד. מטרה נלווית של הקורס היא ההיכרות עם סוגי הספרות שבקורפוסים של ספרות חז"ל והערכת דרכי השיח השונות הכלולות בה.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן