הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מגדר ופמיניזם – הלכה ומעשה

על התכנית

המסלול ללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר הוא התוכנית הרב־תחומית המקורית והיחידה מסוגה בארץ לתואר שני במדעי היהדות המשלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים על מעמד האישה ביהדות.

המפגש בין מגדר ליהדות הוא נושא אקטואלי מסעיר ותוסס בחברה הישראלית. תוכנית הלימודים שלנו משלבת בין פמיניזם ליהדות באמצעות לימוד טקסטים מסורתיים ומחקרים חדישים מתחומי דעת מגוונים. המסלול מדגיש את תרומתן, את חוויותיהן ואת הווייתן של הנשים בחברה היהודית אשר זכו עד כה להתייחסות מועטה הן בחקר תולדות עם ישראל והן בחקר הספרות היהודית המסורתית. נקודת המבט המגדרית תלווה את תוכנית הלימודים שלנו בכל היבט: ניחשף לתיאוריות פמיניסטיות גם בהקשרן היהודי; נפגוש מנהיגות והוגות מהעבר ומההווה ונתפלמס סביב מקומה של האישה בהלכה בת־ימינו.

הסטודנטים במסלול ללימודי מגדר ופמיניזם זוכים להיחשף לגישה של חקר המינים המעלה שאלות הקשורות במיניות, בהגדרות של “נשיות” ו”גבריות”, ביחס לגוף האדם, ללידה, להורות וכיוצא באלו. לאור זאת, המחקר וההוראה במסלול ללימודי האישה והיהדות נחשבים לחדשנות אקדמית ויכולים להעשיר את תחום מדעי היהדות בכלל.

המסלול כולל יחידה מעשית שתכשיר את הלומדים להוביל שיח מגדרי בחברה הישראלית בכלל ובמקום עבודתם בפרט.

לבוגרי המסלול יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

  | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ה׳ | 8:30–10:00

  הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות במהלך התקופות הטרום-מודרניות. יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה ולסביבה שבתקופה המתאימה. נעיין בחיי הנשים במקרא, ביב ובתקופת בית שני בארץ ובתפוצות. נעסוק בחיי הנשים על פי תעודות מגניזת קהיר, הכוללות משוררות, סוכנות, מורות ועוד.

  דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 • הכול(?) אודות חוה: ייצוגים נשיים בתרבות הישראלית

  סמסטר א' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ה׳ | 12:00-10:30

  הקורס יעסוק במקורותיהם הרעיוניים והתרבותיים של ייצוגי נשים בישראל. נבחן את זיקתם ההיסטורית, הערוצים השותפים להנחלתם, הגורמים החברתיים המעצבים אותם והמטרות שעמדו ועומדות לנגד עיניהם. דיונים אלה מעלים שאלות הנוגעות למערכות הכוח המופעלות במודע ובלא מודע על ידי נשים בחברה. להן היבטים כלכליים, פוליטיים ואחרים. במהלך הלימוד נכיר מחקרים מתחומי דעת מגוונים בהם תקשורת, ספרות, היסטוריה ומגדר. כן נעשה שמוש במקורות וויזואליים מגוונים.

 • מבוא לתיאוריה פמיניסטית

  סמסטר א' | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן | יום ה׳ | 15:00–16:30

  בקורס שלפנינו שתי מסגרות דיון: האחת היסטורית-כרונולוגית והשנייה נושאית. נפתח בהכרת התיאוריות הפמיניסטיות המרכזיות, בעיקר כפי שהתפתחו במאה העשרים באירופה ובארה"ב. ננתח את יסודות העיקריים במחשבה של האסכולות המובילות, וניישמן על סוגיות שונות מתחומי חיים שונים. השאלות כיצד שינו התיאוריות הפמיניסטיות את עולם החשיבה המודרני בכלל, ושל הנשים בפרט; והאם בכוחן להעניק כלי התמודדות ממשיים כיום, תידונה אף הן. הקורס יעשה שימוש בטקסטים פמיניסטיים מרכזיים, במקורות ויזואליים ואחרים.

 • כשתיאוריה פוגשת פרקטיקה – קידום שוויון מגדרי

  סמסטר ב' | ד”ר מיכל סלע | יום ה׳ | 10:00-8:30

  הקורס יעסוק בהיבטים היישומיים של קידום שוויון מגדרי ובפער שבין תיאוריה לפרקטיקה. הקורס יבחן את הנעשה במישור הארצי - דהיינו קידום מדיניות וחקיקה פרלמנטרית במעמדן של יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ובפערים שבין חקיקה לאכיפה. ארגונים הם זירה מרכזית לאי־שוויון ולהדרה. בקורס נדון בפרקטיקות המשמרות אי־שוויון ובמתודות בהן ארגונים בוחרים כדי לקדם גיוון והכלה (diversity ,inclusion) תוך כדי התבססות על תיאוריות ועל ניתוחי מקרה.

  הקורס יינתן במתכונת של סדנה בה כל משתתפת תעבור תהליך אישי של זיהוי עמדות, זיהוי פערים ופיתוח מנהיגות בנושאי קידום שוויון מגדרי בקהילה או בארגון לבחירתה.

 • מבוא לפמיניזם יהודי

  סמסטר ב' | ד”ר עינת רמון | יום ה׳ | 12:00-10:30

  התבוננות מרחבית בעם היהודי בדורנו מגלה כי שאלת הפמיניזם, הבנתו משמעותו, והשלכותיו החינוכיות והפוליטיות מאתגרת מאד את כל שדרות העם בדורות האחרונים ומשפיעה על הבנת ההגות היהודית, הזהות היהודית והפוליטיקה היהודית. על מנת להבין את טיב הפולמוס הפנים – יהודי והשפעתו על השיח ההגותי בתחומי ידע ומחקר שונים, נתוודע בראשית הקורס למגוון של תיאוריות פמיניסטיות המזינות את התובנות המוסריות והמחקריות בכל הענפים של מדעי היהדות: הבנת התנ"ך, המדרש ההלכה, ההיסטוריה היהודית והביואתיקה בכל הכרוך בתפיסת הרבייה האנושית. לאורן נברר לעצמנו בהמשך הקורס מה הן הדרכים בהן תיאוריות אלו תורגמו לקריאתם של כתבים שונים ולחשיפת מידע היסטורי חדש ותובנות פילוסופיות ואתיות חדשות. המכנה המשותף למגוון המחקרים והיצירות שנלמד בקורס הוא המודעות לחשיבות הבנת היחס בין גברים ונשים, גבריות ונשיות כמעצב מציאות וכמפענח מציאות. חוקרת, פרשנית או יוצרת המתבוננת במציאות דרך נקודת מבט זו מגלה תובנות חדשות שלא נודעו בדורות בהם השאלה הפמיניסטית לא עלתה על הפרק. בין הכותבות העיקריות שבכתביהן נעסוק במסגרת הקורס נמנות החוקרות/ההוגות אלנה פרדס, יהודית פלסקו, יהודית האופטמן, יהודית רומני ווגנר, תמר רוס ועוד.

 • סוגיות במגדר ובהלכה: מצוות עשה

  סמסטר א' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ה׳ | 13:00 - 14:30

  בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמד הגבר והאשה בקיום מצוות עשה: מצוות עשה שהזמן גרמן, תלמוד תורה וקריאת התורה, תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין ותפקוד כשליחי ציבור). ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.

 • קריאות מגדריות במקרא

  סמסטר ב' | ד”ר דוד פרנקל | יום ה' | 18:30-17:00

  בקורס זה נעסוק באשה המקראית בעיקר כדמות ספרותית אך גם מבחינה סוציולוגית, על פי התפקידים החברתיים שהיא ממלאת (נביאה, מכשפה, אשה חכמה). ננסה לעמוד על הדרכים בהם מציגים את האשה בסיפור המקראי כמנאפת, שחושקת נערים יפים (אשת פוטיפר, האשה הנכרייה בספר משלי), כחסודה ונאמנה ("אשת חיל", רות), כמשתמשת בתחבולות לטוב ולרע (דלילה, תמר, רחב, בנות לוט, יעל), כגיבורה טרגית (בת יפתח), כהתגלמות של השלמות האסתטית (שיר השירים), ועוד. בדיונים ניעזר בפרשנות המקרא הקלאסית והמודרנית, ונקדיש תשומת לב מיוחדת לפרשנות הפמניסטית העכשווית.

קורסי בחירה
 • נשים יהודיות יוצרות

  סמסטר א' | ד”ר רונית שטיינברג | יום ה׳ | 16:30-15:00

  בקורס זה נעקוב אחר יצירתן החזותית של נשים יהודיות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג "מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית בארצות הברית בשנות השבעים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות של נשיות דתית מתחדשת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית באמנות החזותית.

 • מנהיגות נשית ביהדות מודרנית

  סמסטר א' | ד”ר פול שרל־פוקס | יום ה׳ | 18:30-17:00

  כולנו מבלים זמן רב על מנת להבין מה עושה "בן" ומה עושה "בת". כולנו חיים בקרבת אנשים ונשים ולכן כולנו מתמודדים עם הנושא של מגדר במודע או שלא במודע. המדע החברתי חוקר זה זמן רב את המגדר על מנת להבין מה גורם לו ומה נגזר ממנו. במקורותינו היהודיים ישנם דיונים מרתקים מתקופת המקרא ועד לזמננו סביב השאלה האם העובדה שנולדתי גבר או אשה משנה את חיי? במהלך הקורס נשתדל להבין עד כמה ההבדלים בין נשים לגברים הם מוטבעים בגלל כרומוזום אחד או שמא נגלה שהכל נלמד ממסורות חברתיות עתיקות יומין.

 • בַּת מְלָכִים הַחֲכָמָה – עולמהּ של האישה היהודייה מתימן

  סמסטר א' | ד”ר אורי מלמד | יום ב' | 18:30-17:00

  במסגרת המסלול ללימודי "יהדות ספרד וארצות האסלאם" אלמד קורס מיוחד, שיוקדש להתבוננות בעולמהּ של האישה היהודייה מתוך יצירות השירה העממית של נשים מתימן (תוך כדי עיונים משווים לאישה המוסלמית). מטרת הקורס היא להכיר למשתתפיו את תרבות נשות תימן באמצעות השירה (והמוסיקה) שלהן: מקורותיה, משקליה, סוּגוֹתיה, תכניה, לחניה וריקודיה. הואיל וכל המקורות הטקסטואליים יתבססו על תרגומים מן הערבית התימנית, הרי שידיעה מוקדמת של הלשון הערבית רצויה, אבל היא איננה הכרחית. אינני צריך להרחיב כאן את הדיבור, אבל הכול יודעים, כי עד היום לא נלמד הנושא הזה בצורה מניחה את הדעת במוסד אקדמי כלשהו, כולל באוניברסיטאות, ולו במידה מוגבלת מאוד...

 • קולות נשים מספרד ומהמזרח בימי הביניים

  סמסטר ב' | פרופ’ רינה לוין מלמד | יום ב' | 16:30-15:00

  הקורס יעסוק בחיי נשים בתקופה הטרום-מודרנית, בעיקר באמצעות ניתוח של תעודות. דגש יושם על חיי הנשים בחברה המוסלמית הנחשפים במסמכי גניזת קהיר (1250-950). תיערך השוואה לחיי נשים בספרד ובמזרח התיכון.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן