הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מרפא / ליווי רוחני

על התכנית

מרפא היא תוכנית ייחודית ללימודי ליווי רוחני, מורשת ישראל ויהדות המעניקה הכשרה לסיוע ליחידים ומשפחות המתמודדים עם מצוקות שונות.

התוכנית מעניקה ללומדים כלים מתחום “הרוח” כמו לימוד בחברותא ושיחה על משמעות המעצימים את יכולת השרידות הרוחנית של האדם.

התוכנית מציעה לימודי תעודה* לקראת הסמכה רשמית בליווי רוחני ואפשרות לשלב לימודים לתואר שני במדעי היהדות**. תוכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק במחשבה היהודית לדורותיה ובתובנותיה בנוגע להתמודדות עם סבל ואתגרים, הדרכה אישית, למידה בקבוצה קטנה ואינטימית, יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים, סגל הוראה מעולה וייעוץ מקצועי מחו”ל. התוכנית מתקיימת בשיתוף עם ארגון NAJC.

תוכנית מרפא היא תכנית יוקרתית המקבלת אל שורותיה כעשרה לומדים בלבד בכל שנה. המועמדים לתוכנית מתבקשים להשתתף בריאיון קבלה. 

נכון לעת זו מקצוע הליווי הרוחני בשלבי התגבשות והתהוות ואינו מקצוע מוכר בישראל אך יש העוסקים בו תמורת שכר ובהתנדבות.

עוד פרטים באתר תוכנית “מרפא”


* “תעודה בליווי רוחני” על פי מודל ה־CPE המוכרת לצורך הסמכה מטעם רשת הארגונים לליווי רוחני בישראל.

**לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • תבניות דתיות ויהודיות של חוסן רוחני בהקשרים קהילתיים, חינוכיים ורפואיים מודרניים

  סמסטר א' | ד”ר עינת רמון | יום ה׳ | 12:00-10:30

  לימודי היסוד של הליווי הרוחני בסמסטר השני ימשיכו להתמקד בעבודה המתבוננת ובמקרים של ליווי רוחני השאובים מן ה"שטח" תוך שיחה קבוצתית, למידת עמיתים והכרות עם אוצר מקורות השראה המוצגים על ידי הלומדים. "נושא העל" בו תתמקד הקריאה לקראת השעורים והשיחות בשעורים עצמם יהיה האופן בו פילוסופים יהודים (בעיקר) של הרפואה, ובייחוד של רפואת הנפש אימצו תבניות של חוסן רוחני מן המקורות היהודים הקלאסיים ומדרך החיים היהודית המסורתית ותרגמו אותן לשפת רפואת הגוף והנפש בעידן טכנולוגי, חילוני ומודרני. במסגרת לימוד זה נתמקד בכתביהם של: זיגמונט פרויד, אריך נוימן, אריך פרום, אליזבת קובלר- רוס, ויקטור פרנקל, אירווינג יאלום, דניאל גולדמן, הרווי צ'וצ'ינוב, נעמי רמן, בנימין מוזס ומירה אציל. נלמד ביחד את מאמריהם ונברר את הדרכים בהן ניתן להיעזר בכתביהם בליווי הרוחני לגווניו בישראל.

 • הגות יהודית במאה ה־20 ובמאה ה־21 כמשאב לליווי רוחני

  סמסטר א' | ד”ר עינת רמון | יום ה׳ | 13:00 - 14:30

  עניינו של קורס היסוד השלישי במרפא הוא בניית השקפת עולם רוחנית בעיקר כזו הנותנת את הדעת על מושגי יסוד ברוחניות היהודית: "נשמה" "חסד" "ניהול רגשות" "הכרת תודה" "משמעות הקיום" "אמונה" ועוד מתוך מקורות היהדות, בעיקר, אלו המודרניים. במהלך הקורס נדון במושגים אלו והשלכותיהם על חיינו, במסגרת הסמסטר השלישי בלימודי לווי רוחני בתכנית מרפא נתבונן בהגויות המתמקדות במשמעות חיי האדם נוכח סופיות החיים שנכתבו במאות העשרים והעשרים ואחת בכל הזרמים היהודים המודרניים ובאופן בו הגויות אלו יכולות לשמש משאב ללווי רוחני. במסגרת "מסענו" בין הגויות אלו נתוודע ונשוחח על כתביהם של ההוגים הבאים:, זלדה מישקובסקי, פנחס שדה, אהרן דוד גורדון, מרדכי מרטין בובר, הרב קוק, הרי"ד סולובייצ'יק, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, הרולד
  קושנר, ר' נח ברזובסקי בעל ה"נתיבות שלום", הרב שלום ארוש. הלימוד יכלול עבודה קבוצתית רפלקטיבית תוך התבוננות במקרים של ליווי רוחני מן השטח. הלומדים יביאו לדיון מקרים מן ההתנסות הקלינית בליווי רוחני אשר מהם "מהדהדות" תובנות של ההוגים שלהגותם נתוודע. אנו נבחן בהקשר זה את הזיקה בין הגות תיאולוגית והשתקפותה בחייהם של הפונים ללווי רוחני ובחיי אלו המעניקים אותו לזולתם, ההתמודדות עם פערים בהשקפות עולם והגישור על הפערים.

  בסוף הסמסטר כל לומד/ת יכתוב בסוף הסמסטר על יסודם של מקורות אלו את השקפת עולמו/עולמה הרוחנית. נמשיך לעסוק בתמלולים שייכתבו על ידי הלומדים, בהתלבטויות העולות מן העבודה בשטח בעיקר בהקשר של ההדרכות האישיות. דרכי הלימוד בקורס יסוד זה הן קבוצתיות – רפלקטיביות ונלווית להן עבודה מעשית – התנדבותית עם אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים, חולים, משפחות החינוך המיוחד וכו') בקהילה או במוסדות סעד ובריאות וכן הדרכה אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.

 • כלים ויסודות לליווי הרוחני בחינוך, בקהילה ובמערכת הרפואית בעולם היהודי ובישראל

  סמסטר א' | ד”ר עינת רמון | יום ה׳ | 16:30-15:00

  הסמסטר הראשון מעניק ללומדי הלווי הרוחני את "כלי העבודה" הראשוניים והבסיסיים של התחום כמו גם השתקפויות של עבודת המלווה הרוחני בספרות המקצועית. כתכנית המתרכזת בלימודי הליווי הרוחני בישראל ובאמצעות עושרה של המורשת היהודית- הישראלית הפלורליסטית בעיקר, נתבונן בכתביהם של פסח קראוס, זהרה דוידוביץ – פרקש, ימימה אביטל ואלחנן ניר ממניחי היסודות המחשבתיים המקצועיים ללווי הרוחני בעולם היהודי ובישראל. בהמשך נקרא מאמרים על הכלים העיקריים העומדים לרשות המלווה הרוחני- התשאול הרוחני ושימושים שונים במקורות היהדות המגוונים העתיקים והחדשים, בכתיבת ועריכת תפילות וטקסים בהקשרי הליווי הרוחני השונים עם האנשים אותם אנו מלווים והמקורבים להם. הלומדים מתנסים ב"כלים" אלו תוך כדי עבודתם בבית ובכתה.

  דרכי הלימוד בקורסי היסוד הן קבוצתיות ומתבוננות- רפלקטיבית ונלווית להן עבודה מעשית – לרוב התנדבותית עם אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים, חולים, משפחות החינוך המיוחד וכו') בקהילה או במוסדות סעד ובריאות וכן הדרכה אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.

 • ליווי רוחני לאוכלוסיות המתמודדות עם סבל

  סמסטר א' | ד”ר עינת רמון | יום ה׳ | 18:30-17:00

  הסמסטר השני מבין קורסי הגרעין בתכנית מרפא מתמקד במגוון אוכלוסיות בישראל להן מוענק ליווי רוחני ובדרכי הליווי הרוחני הייחודיות המותאמות לכל אוכלוסייה. בשנת הלימודים תשע"ז ילמדו תלמידי שנה א' ותלמידי שנה ב' (כל קבוצה בנפרד( את הקורס הזה. בין סוגי הליווי הרוחני השונים בהם נדון בסמסטר זה : עבודה עם נגמלים מאלכוהול וסמים באמצעות עיבוד התכנית הרוחנית של 12 הצעדים להקשר יהודי- ישראלי, ובהבנת הזקנה כאתגר קיומי בישראל ובהתוודעות ליחס כלפי הקשישים ביהדות ובמדינת ישראל, בפרספקטיבות רוחניות נוכח אתגרי החיים והמוות בחינוך היהודי בישראל, וכן בליווי רוחני על רקע של טראומות לאומיות של העם היהודי: שרידי השואה ומשפחותיהם ואנשי ונשות "משפחת השכול" הישראלית. נלמד גם על ההיבטים הייחודיים של ליווי רוחני לנוער בסיכון ולאוכלוסיות מוסלמיות בישראל וכן על המאפיינים הייחודיים לליווי רוחני לחולי סרטן ולנפגעי פגיעות מיניות. בנוסף לדיון בחומרי הקריאה הלומדים/לומדות בקורס מביאים לראשונה לקורס מקרים לדיון (תמלולים) מעבודתם בשטח.

  לומדי הקורס מתנסים גם בעבודה עם הספר אמת וחסד הכולל מקורות לימוד מן היהדות העתיקה והמודרנית בהקשר של ליווי רוחני לצוותים רפואיים ובהקשרים של עבודה עם אבלים. דרכי הלימוד בסמינר הן קבוצתיות ומתבוננות- רפלקטיביות ונלווית להן עבודה מעשית – התנדבותית, בעיקר, עם אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים, חולים, חינוך מיוחד, נוער בסיכון, דרי רחוב וכו) וכן הדרכה אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.

 • מבוא לפמיניזם יהודי

  סמסטר ב' | ד”ר חנה השקס | יום ה' | 10:00-8:30

  הפמיניזם מוגדר לפעמים כמהפכה החשובה ביותר בעולם המודרני, אולי משום שהוא חותר תחת רקמת החיים הבסיסית ביותר של התרבות האנושית. אשר על כן הפמיניזם דורש הגדרה מחדש של כל דפוסי הקיום המגדירים את התרבות– המגדר, המשפחה, החוק, המדע, הדת, ועוד. בקורס זה נבחן עקרונות בסיסיים של החשיבה הפמיניסטית, ונדגים כיצד כל אחד מעקרונות אלה השפיע על החשיבה הדתית והתרבותית היהודית, להלכה ולמעשה. הקורס נחלק לשבע יחידות, ובכל אחד מהם נקרא טקסטים רלוונטיים לחשיבה פמיניסטית. במקביל נלמד טקסטים המציבים אתגר לפמיניזם, וטקסטים הנענים לאתגרים הפמיניסטיים מנקודת מבט יהודית. יחידות הקורס הן: חשיבה מהותנית מאפלטון ועד ימינו, האישה כאחר, ממין למגדר, משפט והלכה בראי הפמיניזם, פסיכולוגיה וזהות, ביקורת ספרות ותרבות פמיניסטית, אלוהות ופטריארכיה.
  השיעורים יתבססו על הכנת קטעי הקריאה הניתנים בתכנית הקורס, ובמהלכם ישולבו, הרצאה, קריאה צמודה, ושיחה על הרעיונות העולים מהטקסטים.

 • תולדות הישוב מבעד לספרות ילדים

  סמסטר ב' | ד”ר רבקה גולדברג | יום ה' | 12:00-10:30

  בקורס נעסוק בספרי ילדים ונוער בנושא השואה החל מן התקופה הסמוכה לה, בשנות הארבעים של המאה העשרים ועד לימינו, ונבחן את השינויים שחלו בהתייחסות לנושא במשך השנים. נעסוק בספרים שנכתבו ע"י עדים וניצולים, ספרים שנכתבו ע"י אנשים שלא חוו אותה על בשרם וע"י בני הדור השני, בניהם של ניצולים. נעסוק בייצוגה של השואה בסוגות כתיבה שונות, בשירה, בסיפורת, בספרות זיכרונות וביומנים. בקורס נבדוק גם כיצד הגיבו עיתוני הילדים בארץ בתקופת השואה ומיד לאחריה למתרחש בגולה.

 • אתיקה, רפואה והלכה בקץ החיים

  סמסטר ב' | פרופ’ שמואל גליק | יום ה' | 14:30-13:00

  הקורס יעסוק בתולדות המנהגים בעדות ישראל. נבחן את הקו המקשר בין ההלכות והמנהגים שנוהגים ב"שבעה", צורות וביטויי ניחומים בספרות חז"ל, נעמוד על המתודה ההלכתית והשיקולים שעמדו בפני פוסקי ההלכה בקביעת מנהגים אלו. שיטת הלימוד: לימוד השוואתי של טכסטים מהספרות הרבנית לדורותיה.
  קורס חובה ללומדי מרפא

 • פלורליזם הלכה למעשה

  סמסטר ב' | ד”ר גליה גלזנר חלד | יום ה׳ | 14:30-13:00

  פלורליזם היא התפיסה הרואה בחיוב קיומן של זהויות, עמדות או תרבויות שונות זו לצד זו. קורס זה יעסוק במפגש עם ה'אחר', הפנים יהודי והלא יהודי, בהקשרו האישי והחינוכי. בבסיס קורס זה עומדות שלוש הנחות יסוד: הראשונה – אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא ומהווה חלופה ברת השגה למציאות חברתית של אלימות ושנאה. הרווח אינו רק, כפי שנהוג לחשוב – של ה'אחר' הסובל והמקופח, הרווח הוא גם של ה'אני', המעשיר ומרחיב את עצמיותו. ההנחה השנייה היא כי עמדה פלורליסטית לא מושגת על נקלה או דרך הצהרה חד־פעמית, אלא דרך עבודה עצמית מתמדת וקשה של הקשבה ופתיחות מחשבתית. זוהי בעיקרה עבודה של בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מול ה'אחר', ושל משמעות המושג פלורליזם עבורי. ההנחה השלישית היא כי פלורליזם תיאורטי אינו מספיק. להלכה יתלווה המעשה, מעשה המפגש עם ה'אחר', היהודי והלא יהודי.

  קורס זה מציע דיון אישי, ישיר וגלוי, תיאורטי ומעשי, בשאלות הקשות העומדות בדרכינו במפגש עם ה'אחר', מפגש שהסטודנטים יתבקשו ליזום. זאת תוך כדי מתן כלים תיאורטיים, חשיבתיים ורגשיים להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש ולהבנת סיטואציות מפגש עתידיות במישור האישי ובשדה החינוך.

קורסי בחירה
 • הכוח לסלוח: תהליך הסליחה בראי יהודי, פסיכולוגי וביולוגי

  סמסטר א' | ד”ר פול שרל־פוקס | יום ה׳ | 14:30-13:00

  כל אחד במהלך חייו מגיע לצומת בה הוא חייב להחליט לסלוח למי שפגע בו. החוויה האישית היא שאנו מחליטים באופן מודע לסלוח – אם לאו. האם הסליחה היא תכונה אנושית בלבד או שמא יש לה זכר גם בקרב יצורים ביולוגיים אחרים? ואם אפשר להסביר את הסליחה בראי הביולוגי מדוע חז"ל הורו על הסליחה ומדוע הרמב"ם קובע להלכה את המצווה לסלוח?

 • מהזוהר לחסידות: בין אקסטזה לבית ומשפחה – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר ביטי רואי | יום ה' | 18:30-17:00

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • משפחה בסיפור החסידי: לימוד וניגון – זוהר חי

  סמסטר א' | ד”ר זאב קיציס | יום ה' | 20:00-18:30

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר א' נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבית, ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם.

 • יצירות נבחרות מהספרות העברית בראי הספרותראפיה

  סמסטר ב' | ד”ר רבקה ברגר | יום ה' | 16:30-15:00

  הקורס יכוון לקריאה מונחית ביצירות נבחרות מן הספרות העברית, שמטרתה לפתח בנו יחס של פתיחות כלפי התנסויותינו ורגשותינו, להקנות לנו נכונות וכושר לחיפוש עצמי ולמודעות, וכן לפתח את הבנתנו את התהליכים הנפשיים המונחים ביסוד התנהגות האדם ומחשבתו במצבי חייו. באמצעות דיון מובנה בתהליכים נפשיים שהדמויות עוברות יוכלו המשתתפים בקורס לרכוש תובנות משמעותיות לגבי התנסויותיהם שלהם, להיות מודעים לרגשות שהם חווים במצבים דומים, ואולי אף להתמודד אתם בצורה שונה בעתיד. נקרא טקסטים העוסקים בכמה מבין הנושאים הבאים: במשפחה, אהבה וקשר זוגי, בין הפרט לחברה, בין אדם לעצמו, שאלות זהות.

 • מספר הזוהר לחסידות: מסע במעגלי החיים – זוהר חי

  סמסטר ב' | ד”ר ביטי רואי | יום ה' | 18:30-17:00

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר ב' נתמקד במסע של מעגלי החיים, מלידה ועד מוות ובאופן בו תחנות אלה נתפסות כצירי יסוד, שבר, הזדמנות לתיקון ועוד.

 • מעגלי החיים בסיפור החסידי: לימוד וניגון – זוהר חי

  סמסטר ב' | ד”ר זאב קיציס | יום ה' | 20:00-18:30

  מהו סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה? במפגשים, נכיר את מערכת הרעיונות המרכזית שלו, את שפתו ואת אוצר הדימויים הגועש בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע הוא על החסידות ( הבעל שם טוב, חב"ד, ר' נחמן מברסלב ועוד).
  במפגשים בסמסטר ב' נתמקד במסע של מעגלי החיים, מלידה ועד מוות ובאופן בו תחנות אלה נתפסות כצירי יסוד, שבר, הזדמנות לתיקון ועוד.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן