הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

משל”י

מובילי שינוי להתחדשות יהודית

על התכנית

תואר שני לאנשים שרוצים ללמוד תלמוד ולהשפיע על השיח היהודי בחברה הישראלית

משל”י היא תוכנית לתואר שני במדעי היהדות המעניקה ללומדים בה ידע נרחב ביהדות. התוכנית מיועדת לאנשים שמעוניינים להוסיף על יסוד ידיעותיהם עוד נדבכים של עשייה חברתית הממוקדת ביהדות.

מחצית מן הקורסים בתוכנית יוקדשו להנחת בסיס הידע. הם יעניקו ללומדים ידע אקדמי שיטתי בתלמוד – הטקסט המרכזי שסביבו התעצבה התרבות היהודית. בסיס ידע זה יורחב דרך העיסוק בנקודות החיבור בין תלמוד לבין מדרש, הלכה ומחשבת חז”ל.

המחצית השנייה של הקורסים יתמקדו בעשייה יהודית־חברתית. הקורסים האלו יעניקו לסטודנטים כלים לקידום עשייה חברתית במישור הקהילתי, החינוכי או הציבורי. קורסים מגוונים אלה יעסקו בבית המדרש ובעבודה חינוכית־קהילתית עם טקסט. הלימודים יתמקדו בעיסוק במגוון הזהויות בחברה היהודית ובקידום שיח ביניהן ואיתן ובפרקטיקה של תפילה, טקס, חג ומועד.

הלימודים בתוכנית מתקיימים באווירה סולידרית ואינטימית וברוח פתוחה ודיאלוגית.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

משתתפי משל”י זכאים למלגה בסך 50% משכר הלימוד.


“תורה לשמה”

תלמידי משל”י מוזמנים להצטרף ללא עלות לתוכנית “תורה לשמה” המתקיימת בימי רביעי בבית המדרש לרבנים ע”ש שכטר. בתוכנית מתקיימים שיעורים ולימוד בחברותא במגוון רחב של נושאים מארון הספרים היהודי. עוד מידע על התוכנית באתר בית המדרש לרבנים ע”ש שכטר.

רשימת הקורסים בתכנית

 • קריאה בסוגיות תלמודיות

  215588 | סמסטר א' | ד”ר אלישיב פרנקל | יום ב׳ | 8:30 - 10:00

  מטרת הקורס היא הקניית ידע ויכולת בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על הקשר והיחס בין משנה לגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה ונכיר את יסודות השפה הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מילים. נתנסה בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד של התלמוד הבבלי.

  הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד.

 • עיונים בתלמוד הבבלי: מסכת ברכות

  סמסטר א' | ד״ר הלל מאלי | יום ב' | 12:00-8:30

  מטרת הקורס היא הקניית כלים פרשניים, היסטוריים ולשוניים בלימוד התלמוד הבבלי. נעסוק במקבילות הבבלי והירושלמי, נעקוב אחר מקורות ההלכה המשתקפת בתלמוד ממקורותיה בספרות הבית השני ועד לגיבושה בסוגיות התלמוד ונכיר מגוון דרכי פרשנות מסורתיות וחדשות לתלמוד הבבלי.
  זהו קורס כפול הנחשב כשני קורסים סמסטראיליים.
  הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד ושפטורים מההשלמה מבוא לתורה שבעל פה (או שכבר למדו אותה).

 • קריאה בפוסקים

  סמסטר א' | הרב דיאנה וילה | הרב פרופ’ דוד גולינקין | יום ב' | 12:00-10:30

  בקורס זה ירכשו התלמידים התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים (ספרי הלכה וספרי פסקים), בספרי היסוד (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך), ובתהליך התפתחות ההלכה מימי התלמוד עד המאה השש עשרה. יושם דגש על מתודולוגיה שתאפשר להם למידה עצמאית וחקירת נושאים חדשים בעתיד.

  הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד. יכול להילמד במקביל להשלמת מבוא לתורה שבעל פה.

 • יחיד, משפחה וקהילה (משל”י)

  סמסטר א' | ד”ר גליה גלזנר חלד | יום ב' | 14:30-13:00

  המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת החיים במדינת ישראל. עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם, הוא שהביא לתחייתו ולשגשוגו המחודש של מושג הקהילה. נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 'גן העדן האבוד', נשווה בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט-מודרנית, נבחן את עלייתן של תיאוריות ופרקטיקות קהילתיות חדשות על רקע השינויים במבנה המשפחה, ונתוודע לעולם הקהילות האינטרנטי בעידן הגלובליזציה. נבחן גם את מגבלות החזון הקהילתי ואת המורכבויות שבהתאמתו לחברה אינדיבידואליסטית.

 • פסיפס הזהויות בעולם היהודי (משל”י)

  | ד”ר ארי אקרמן | יום סמסטר א', יום ב׳, 15:00–16:30 | סמסטר ב', יום ב׳, 13:00–14:30

  ביהדות תמיד היו כיווני מחשבה שונים. עד העת החדשה אנשים, לרוב, הגדירו את עצמם על פי הדת. בעת החדשה התאפשר לאדם להגדיר את עצמו כאדם. זאת, משום שהמציאות החדשה מאפשרת הגדרה חילונית של האדם. ההשתייכות החילונית-לאומית של האדם לא מחייבות השתייכות לדת זו או אחרת. ברוך שפינוזה הוא דוגמא לאדם שנטש את אמונת אבותיו ולא עבר לאמונה אחרת. המציאות בהולנד איפשרה זאת. בקורס נעסוק בכיווני מחשבה שונים שהתפתחו בעת החדשה. כיווני מחשבה שונים ביחס לתורה, ביחס להלכה, ביחס ללאומיות היהודית. נעסוק בתפיסותיהם של מנדלסון, הרב שמשון רפאל הירש, הרב קוק ועוד.

 • החילונים הראשונים: לידת העברית המודרנית

  סמסטר א' | ד״ר אריאל לוינסון | יום ב' | 16:30-15:00

  נצא למסע בעקבות גיבורי התרבות והטקסטים המכוננים של המהפכה החילונית בעולם היהודי. נקרא יחד שירה, הגות, מסה ופרוזה ונלמד יחד על התהליכים הפנימיים בתוך התרבות היהודית שהביאו ליצירתה של תרבות עברית מודרנית וזהות יהודית חדשה. נכיר את יוצריה המרכזיים של תנועת ההשכלה והסוגות הספרותיות החדשות בהן יצרו המשכילים, וניכנס אל גן השבילים המתפצלים של דור התחייה על הפולמוסים המפורסמים שלו. נחזור אל נקודת הראשית וסצינת הלידה של היהדות המודרנית כדי להתבונן דרך עדשותיה על המציאות הישראלית ועל עצמנו.

 • אסטרטגיות להשפעה חברתית (קורס לא אקדמי ללא נ”ז)

  סמסטר א' | ד”ר גלי סמבירא | יום ב' | 18:30-17:00

  בשיעור זה נפגש כקבוצה, נכיר זה את זה ואת נקודות המבט השונות בחדר, נתבונן בשאלות עומק על זהותה הישראלית והיהודית של מדינת ישראל ובעיקר ננסה לראות באופן ביקורתי את סוגי העשייה השונים בתחום זה, יתרונותיהם וחסרונותיהם. חלקים מן הקורס יבנו בידי הקבוצה.

 • מחשבות חז”ל: אמונות ודעות באגדה התלמודית

  סמסטר ב' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ב' | 12:00-8:30

  התנאים והאמוראים, יוצרי הספרות המדרשית והתלמודית על ההלכה והאגדה שבה, לא הורישו לנו משנה פילוסופית סדורה. קריאה בספרות חז"ל חושפת את העובדה שהשיחה התנאית והאמוראית מאופיינת בריבוי של דעות והנחות היסוד בנושאים הקשורים באמונה: אופיו של האל; אופיו של האדם; שאלת הצדק בעולם; מהות התורה שבכתב, התורה שבעל פה וההכרעה ההלכתית; החיים לאחר המוות, הישארות הנפש ואחרית הימים. בקורס זה נבחן קטעי אגדה מן התלמודים כדי לעמוד על דעות והנחות יסוד אלו, וכדי לברר אם הייתה ציפייה של תנאים או אמוראים כל שהם ליישור קו בנושאים אלו, כפי שמצאנו בכתבים של הפילוסופים היהודים מימי הביניים.

 • פולמוסים בהלכה

  סמסטר ב' | הרב פרופ’ דוד גולינקין | יום ב׳ | 8:30 - 12:00

  בקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו. נלמד נושאים כגון: קבלת שכר כדי ללמד תורה; היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה; הפלות; המחיצה בבית הכנסת; קבלת מצוות על ידי הגר; תלמוד תורה ושירות צבאי.

  הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בהלכה.

 • ספרות השו”ת כמקור היסטורי

  סמסטר ב' | ד”ר תמי שלמון־מאק | יום ב' | 14:30-13:00

  ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בספרות הרבנית. מגוון עצום של ספרי שו"ת עומד לרשותנו, מכל תפוצות העם היהודי וכמעט מכל הדורות. שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי החיים: חיים דתיים, כלכלה, קהילה, משפחה, יחסים עם החברה הלא-יהודית, ועוד. ספרי שו"ת משמשים מקור ראשון במעלה להבנת חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות בתחום ההלכה והרבנות.
  הקורס יציג ספרות זו מתוך שתי נקודות מבט אלו. מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות במחקר היסטורי רלוונטי.

 • יסודות להוראת אמנות הלמידה בחברותא

  סמסטר ב' | ד”ר אלי הולצר | יום ב' | 18:30-15:00

  כיצד עשויה להיראות 'למידה בחברותא ראויה' ועל בסיס אלו תיאוריות של למידה ופרשנות?
  באלו דרכים ניתן ללמד אחרים, לצמוח כאמנים של הלמידה בחברותא?
  קורס זה מושתת על התפיסה כי למידה בחברותא כרוכה באמנות דיאלוגית-לימודית עם טקסט, עם הזולת ועם העצמי, וכי אמנות זו דורשת למידה התנסותית, רפלקטיבית ועיונית, אישית וקבוצתית. הקורס מבוסס על עבודתו המחקרית והפדגוגית רבת השנים של המרצה ויישא אופי עיוני וסדנאי כאחד. ראשית, יתנסו משתתפי הקורס בלמידה של פרקטיקות מרכזיות של הלמידה בחברותא וכן יידרשו ל'עבודה על המדות' מכוונת ביחס לממדים האתיים והרוחניים של אמנות למידה זו. שנית, משתתפי הקורס ילמדו שיקולי דעת חינוכיים ופדגוגיים בפיתוח הלמידה בחברותא במרחב בית מדרשי.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן