הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

סטודנטים

הנחיות אקדמיות

עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף 9,500-7,500 מילים, מודפסת ברווח כפול, וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות (אם יש ספרות לועזית על הנושא). עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהנחיית שני מרצים שונים.

כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועצ/ת התוכנית. כל העבודות הסמינריוניות ייכתבו בזמן הלימודים במכון שכטר.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה האקדמית שלאחר הוראת הקורס. סטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל יהיה להגיש את העבודה בשנה העוקבת תמורת תשלום ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.

לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית לחצו כאן


נוהל כתיבת עבודת סמינר

על התלמיד למלא (בנוסף לטופס הקיים, שבו הוחתמו המרצה וראש המסלול על הסכמה להדריך עבודת סמינר) טופס המתאר את תהליך המחקר ואת התקדמותו. הטופס אחיד לכלל המסלולים וכולל דרישה לנסח את שאלת המחקר כבר בשלבים הראשונים של גיבוש הרעיון לעבודה וכן לחפש מקורות ראשוניים ומשניים. הטופס, שאותו יש להגיש למרצה שלו נכתבת העבודה, מצורף כאן ומצוי גם אצל המרצים וגם במזכירות האקדמית.

להורדת הטופס בפורמט word לחצו כאן


עבודות אקדמיות

עבודות אקדמיות תוגשנה בנושא שייקבע בתיאום עם המרצים. לא ניתן להגיש עבודות משותפות. בכל קורס מקבלים הסטודנטים ציון אישי עבור עבודה אישית.

המועד האחרון להגשת עבודות אקדמיות (לא סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה. סטודנט שיגיש את העבודה לאחר מועד זה יחויב בתשלום עבור הבדיקה ובתנאי שהמרצים יסכימו לבדוק את העבודה. אם המרצים לא מסכימים לבדוק את העבודה, יבוטל הקורס.

לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה אקדמית לחצו כאן


מבחן גמר

בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר הגשת כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.

במבחן הגמר שאלון התואם את תחום ההתמחות שבחר הסטודנט. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינתזה של הידע והחומרים שנלמדו בלימודים בתחום ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו בתואר (המבחן עשוי לכלול גם חומרים נוספים). הסטודנט יקבל את הביבליוגרפיה מראש. את השאלון יקבל בדואר האלקטרוני ובתום עשרה ימים יגיש את גיליון התשובות.

מועד הגשת כל המטלות למועד א’ הוא 22 ביוני.
מועד הגשת כל המטלות למועד ב’ הוא 6 בנובמבר.


חישוב ממוצע ציונים

ממוצע הציונים בקורסים 60%
שתי עבודות סמינריוניות 30%
מבחן גמר 10%

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.