הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מתעניינים

שכר הלימוד

(נכון לשנת תשע”ט)

הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים ואת ההסדרים לתשלום שכר הלימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון כדי לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל שאלה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.


קבלת קהל בגזברות אצל גברת דינה גודאי בקומה ג’, חדר 310:

ימים א’ ו־ד’ בין השעות 12:00-10:00; יום ג’ בין השעות 14:30-11:30; ימים ב’ ו־ה’ בין השעות 14:30-9:00.
מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, אפשר להסדיר בטלפון את כל התשלומים.

מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים 074-7800643. לא יינתן שירות שלא בשעות הקבלה.

ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.

בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.

שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים

 1. תואר שני – סה”כ 18 קורסים, עלות קורס אקדמי סמסטריאלי היא 1,650 ₪. עלות קורס השלמה פרונטלי 1,000 ₪; עלות קורס השלמה מקוון 800 ₪. עלות קורס בכתיבה אקדמית 200 ₪.
 2. אגרת שירותים: תשלום שנתי בסך 350 ₪ עבור שימוש בספרייה, אינטרנט אלחוטי, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים.
 3. דמי הרשמה: סטודנטים חדשים ישלמו תשלום חד־פעמי בסך 400 ש”ח בעת רישומם ללימודים. לנרשמים בימים פתוחים תינתן הנחה בסך 50% מדמי ההרשמה אשר תקוזז מהתשלום הראשון של שכר הלימוד.
 4. ייגבה תשלום בסך 350 ₪ על איחור בהגשת עבודת קורס רגילה ובסך 500 ₪ על איחור בהגשת עבודה סמינריונית.
 5. תשלום עבור שמירת מעמד חל על: סטודנטים שקיבלו אישור לצאת לחופשה ולהפסיק את הלימודים לשנה או יותר – בסך 400 ₪ לשנה עד לתקרה של שלוש שנים; סטודנטים שטרם הגישו את כל עבודותיהם בשנה הראשונה לאחר השלמת חובות השמיעה – 200 ₪ לשנה; סטודנטים שטרם הגישו את כל עבודותיהם וחלפה שנה אקדמית מסיום השנה האקדמית שבה השלימו את חובות השמיעה שלהם – 400 ₪ לשנה;
 6. תשלום בגין סיורים לימודיים ייגבה בנפרד. יש להסדיר את התשלום קודם היציאה לסיור.
 7. תוכניות מיוחדות: בתכנית מעשה חֹשב, מתוך 18 קורסים לתואר שני יש 5 קורסים בשיתוף הקוביה שעלות כל קורס 3,210 ₪; בתכנית מרפא ניתנות 30 הדרכות במשך 3 שנים. עלות 10 הדרכות בשנה: 1,700 ₪. עלות קורס בלי קרדיט אקדמי: 1,650 ₪.

הנחות

 1. תלמידי שנה א’ מן המניין יקבלו הנחה בשכר לימוד לשנה אחת (כולל קורסי קיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים בלבד). סך ההנחה יהיה לפי תאריכי רישום ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע”ט. מספר המלגות מוגבל והן תינתנה על בסיס כל הקודם זוכה. בתוך 14 יום מיום הרישום על הנרשם להשלים ייעוץ ולשלם מקדמה בסך 1,000 ₪. השלמת הייעוץ ותשלום המקדמה הם תנאי מקדים לזכאות למלגה. את המקדמה אפשר לשלם בארבעה תשלומים בצ’קים כאשר התאריך האחרון שבהם יהיה לכל המאוחר 2.12.2018, או בכרטיס אשראי בתשלום יחיד או בקרדיט. הסכום יקוזז מתשלומי שכר הלימוד בשנה זו. אם התלמיד מעוניין לדחות את הנחת שנה א’ לשנת הלימודים השנייה, עליו לפעול על פי נהלי המלכה של מכון שכטר.
 2. הנחת דווידסון: עד 5,000 ₪ הנחה לכל סטודנט חדש – 30% הנחה מסך שכר הלימוד, בשני שלבים: עד 2,500 ₪ בשנה א’ ועד 2,500 ₪ בשנה ב’.
 3. הנחה בדמי הרישום: סטודנט שנרשם ביום פתוח או יום ייעוץ יקבל הנחה של 50% מדמי הרישום.
 4. מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ציון 90 ויותר ב־BA או 94 ויותר ב־BED. ההנחה תהיה בסך 50% ועד לסך 9,000 ש”ח ותוגבל ל־12 הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה. המלגה תינתן בשני שלבים: 50% משכר הלימוד ועד 4,500 ₪ בשנה א’, ו־50% משכר הלימוד ועד 4,500 ₪ בשנה ב’. הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים – סטודנט שלומד שנה שלישית אינו זכאי להשלמת ההנחה.
  סטודנט שקיבל מלגת מצטיינים בשנה הראשונה ללימודיו לתואר ולאחר מכן הפסיק את לימודיו במכון לא יהיה זכאי לקבל את המחצית השנייה של המלגה כשישוב לסיים את התואר.
 5. הנחה לסטודנטים בתכניות מקב”י ומשל”י: 50% הנחה בשכר הלימוד לסטודנטים בתכניות אלו.
 6. הטבות קרן תל”י: למורים בבתי ספר תל”י, הנרשמים לתכנית מנהיגות תל”י בלבד ינתן סיוע בהוצאות לרכישת ספרים וחומרי לימוד ע”ס 3,000 ₪ (1,500 ₪ בשנה). לרכזי תל”י – גמול ריכוז על סך 15,000 ₪: 5,000 ₪ לכל שנת לימודים למשך שנתיים ו-5,000 ₪ מענק ריכוז למי שנשאר בתפקיד רכז שנה נוספת לאחר סיום לימודיו + עזרה בהוצאות נסיעה: המגיעים ממרחק של בין 30-50 ק”מ – 1,000 ₪, המגיעים ממרחק של מעל 50 ק”מ – 2,000 ₪.
 7. הנחה לסטודנטים בתכנית התואר השני של מרפא: 50% הנחה על 10 קורסים מתוך התואר השני ועל קורסי השלמה בלבד.
 8. מורים בעיירות פיתוח יוכלו לקבל עד 50% הנחה ובכפוף לתקנות ההנחות לשנת תשע”ט.
 9. שומע חופשי (בעל תואר ראשון אשר קיבל אישור לכך מהמזכירות האקדמית) יהנה מהנחה של 50% משכר הלימוד.
 10. גמלאים (מגיל 65) יהנו מהנחה של 50% משכ”ל.
 11. הנחות לעובדי התנועה המסורתית: רבני התנועה המסורתית – 50% הנחה בשכר הלימוד. עובדי התנועה המסורתית – 30% הנחה בשכר הלימוד.
 12. הנחת “חבר מביא חבר” בסך 500 ש”ח תינתן לסטודנט שהביא סטודנט חדש ללמוד במכון שכטר. ההנחה תינתן רק אם בעת הרשמתו הצהיר הנרשם על הסטודנט שהמליץ לו. ההנחה תינתן בסוף הסמסטר השני בתנאי שהסטודנט החדש סיים סמסטר אחד. עד 4 נרשמים. לבוגרים / עובדים – שובר קניות בשווי 250 ₪ מתנה למביא נרשם חדש (עד 4 נרשמים) ורק לאחר שסיים סמסטר אחד. בכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע”ט.
 13. ההנחות תינתנה רק על מחיר קורס סמסטריאלי ועל קורסי השלמה רגילים ובכפוף לתקנון ההנחות של כל הנחה לשנה זו.
 14. אין כפל הנחות.
 15. ההנחות תינתנה רק לאחר הסדרתן בגזברות. יש להמציא מסמך המאשר את השתייכות הסטודנט לקטגוריה בעלת הזכאות להנחה (למעט הנחת סעיף 2 לעיל הניתנת אוטומטית).

אפשרויות תשלום שכר לימוד

הסטודנט יחויב על פי מספר הקורסים שילמד.

 1. לכל סטודנט מוצעים כמה ערוצי תשלום:
  1. תשלום מראש: סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים (14.10.2018 כולל) יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% (על שכר הלימוד ולא על האגרות). תשלום זה יכול להתבצע במזומן או בשיק בלבד.
  2. כרטיסי אשראי: אפשר לשלם באמצעות מגוון כרטיסי אשראי. התשלום יכול להתבצע גם טלפונית. אפשר לשלם בתשלום אחד או בקרדיט (אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית). תשלום באמצעות קרדיט מאפשר לסטודנטים לשלם מ־3 עד 18 תשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי). החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות בחברת האשראי.
  3. הוראת קבע: החיוב יתבצע בארבעה תשלומים אחת לחודשיים במועדים המפורטים בהמשך. כאמור בחלק א’, על כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע בת־תוקף. צורת תשלום זו תמומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו בדרך אחרת קודם למועד התשלום הראשון.
  4. שיקים דחויים: הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים בהמשך. כל השיקים יימסרו מראש.

פריסת תשלומים

סטודנט הבוחר בהוראת קבע או בשיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:
תשלום מס’ 1: עד 16.11.18 בסך 25% משכר הלימוד + אגרת שירותים.
תשלום מס’ 2: עד 16.1.19 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס’ 3: עד 15.3.19 בסך 25% משכר הלימוד.
תשלום מס’ 4: עד 16.5.19 בסך 25% משכר הלימוד.
עבור קורסי הקיץ בתשע”ט ייגבה התשלום ב־19.7.19. יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד למועד זה.

הערות והבהרות

 1. סטודנט שישלם שכר הלימוד בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב־35 ₪ דמי טיפול.
 2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשע”ט וקיים לו חוב כספי קודם חייב לכסות את חובו בהקדם. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב.
 3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
 4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות בגין תשלומי יתר, תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו. יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה. לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 5. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ”ל, חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 6. האחריות לתשלום שכ”ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 7. אפשר להסדיר תשלומים באופנים הבאים: תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי; בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר; הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל; חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר.
 8. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור תמורת שקלים. אין באפשרותנו להפיק בשנית קבלות מקוריות ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן