הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

מתעניינים

קורסי ליבה

כל סטודנט במכון שכטר צריך ללמוד ארבעה קורסי ליבה בעת לימודיו לתואר שני במדעי היהדות. הקורסים מתקיימים בימים שני וחמישי בשעות 13:00–14:30 והם מעניקים נקודת מבט אקטואלית ועכשווית לתחומים שהם לב ליבם של מדעי היהדות. ההיצע מתחלף משנה לשנה אך מבין קורסי הליבה הקורס “פסיפס הזהויות בעולם היהודי” הוא קורס חובה.


פסיפס הזהויות בעולם היהודי | שיעור, 2 נ”ז  (קורס חובה)
סמסטר א’, יום ב’ 13:00–14:30 עם פרופ’ יוסי טרנר,
או סמסטר ב’,  ום ה’ 12:00-10:30 עם ד”ר דרור בונדי,
או סמסטר ב’, יום ה’ 13:00–14:30 עם ד”ר ארי אקרמן ו\או ד”ר דרור בונדי

ביהדות תמיד היו כיווני מחשבה שונים. עד העת החדשה אנשים, לרוב, הגדירו את עצמם על פי הדת. בעת החדשה התאפשר לאדם להגדיר את עצמו כאדם. זאת, משום שהמציאות החדשה מאפשרת הגדרה חילונית של האדם. ההשתייכות החילונית-לאומית של האדם לא מחייבות השתייכות לדת זו או אחרת. ברוך שפינוזה הוא דוגמא לאדם שנטש את אמונת אבותיו ולא עבר לאמונה אחרת. המציאות בהולנד איפשרה זאת. בקורס נעסוק בכיווני מחשבה שונים שהתפתחו בעת החדשה. כיווני מחשבה שונים ביחס לתורה, ביחס להלכה, ביחס ללאומיות היהודית. נעסוק בתפיסותיהם של מנדלסון, הרב שמשון רפאל הירש, הרב קוק ועוד.

התלמוד ואנחנו: סוגות וסוגיות בספרות חז”ל | שיעור, 2 נ”ז עם ד”ר פינחס מנדל
סמסטר א’, יום ב’ 13:00–14:30,
או סמסטר א’, יום ה’ 13:00–14:30

בקורס נעשה היכרות עם דרכי השיח העיקריות המופיעות בחיבורים של הקורפוס המכונה “תורה שבעל-פה” בספרות חז”ל: המשנה והתוספתא, התלמוד הירושלמי והבבלי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. חיבורים אלה משמשים יסוד להתהוותה של החברה היהודית מאז סוף ימי הבית השני עד לעת החדשה בכל הנוגע לחיי החברה והפרט, תיאולוגיה ועיקרי הדת, ליטורגיקה ונהלי תפילה, ויחסיים בין-אישיים. העיון יתמקד בנושאים מסוימים הנוגעים לחיים יהודיים גם היום, כגון תפילה וחגים, ההלכות הקשורות לשמירת נכסי הפרט, יחסי גבר ואשה, קנאה בין מורה ותלמיד ועוד; בכל נושא נשווה בין סוגיות בהלכה ובאגדה, דרכן נכיר את האופי הספרותי של כל ג’אנר ואת דרכי ההתמודדות של המחברים בנושא.

הגות יהודית ובעיות עכשוויות | שיעור, 2 נ”ז עם פרופ’ יוסי טרנר
סמסטר ב’, יום ב’ 13:00–14:30,
או סמסטר א’, יום ה’ 13:00–14:30

אחת המטרות של לימוד מחשבת ישראל היא לדעת מה יהודים בדורות שונים חשבו על הבעיות הפוקדות את זמנם, ואיך הם התמודדו עם בעיות אלה. כפי שידוע, גם במציאות זמננו יש שורה של בעיות שיש לתת עליהן את הדעת. במסגרת הקורס “הגות יהודית ובעיות עכשוויות” נַפנה שורה של שאלות העולות מתוך המחשבה היהודית של 200 השנים האחרונות, להתמודדות עם בעיות הפוקדות את הקיום היהודי והאנושי בזמננו, כגון: שאלת היחס בין דת ומדינה, הצדק חברתי והיחס בין ישראל לעמים. מטרת הקורס היא לבדוק אם יש במחשבה היהודית, בתקופת זמן זו, כדי להעשיר את ההתמודדות עם בעיות זמננו. לשם כך נעיין בשאלות אלו כפי שהן מופיעות במציאות זמננו בצמידות לטקסטים של ברוך שפינוזה, הרב חיים הירשנזון, נחמן סירקין ודניאל בויארין ועוד.

ספר הספרים: ריבוי קולות במקרא | שיעור, 2 נ”ז עם ד”ר דוד פרנקל
סמסטר ב’, יום ב’ 13:00–14:30

בקורס זה נעבור על הנושאים המרכזיים שבהם עוסק המקרא, כגון, בריאת האדם והעולם, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, ייסוד המלוכה, בשורת הנבואה, ספרות החכמה, האמונה המונותאיסטית ועוד. בכל אחד מן הנושאים נעיין לעומק בטקסטים מקראיים נבחרים וננתח אותם לאור המחקר המקראי העכשווי. ניווכח לכך שהספרות המקראית מגלמת בתוכה מגוון עשיר של דעות שונות וערכים מתנגשים אך בו בעת מהווה יצירה אחידה בעלת חזון ייחודי.

דמויות מן המקרא | שיעור, 2 נ”ז עם ד”ר דוד פרנקל
סמסטר ב’, יום ה’ 14:30-13:00

בקורס זה נעמוד על עיצוב דיוקנן של מספר דמויות מפתח במקרא כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות המקרא לרבדיה ובספרות חז”ל. נחשוף את הפנים המגוונות בדיוקנה של כל דמות ונעקוב אחר ההתפתחויות היסטוריות והמגמות האידאולגיות העשויות לעמוד מאחורי מגוון זה.

מבוא לקבלה | שיעור, 2 נ”ז עם ד”ר יונתן בן הראש
סמסטר א’, יום ה’ 14:30-13:00,
או סמסטר ב’, יום ה’ 14:30-13:00

מהם מעשה מרכבה ומעשה בראשית? מה משמעותו של הסיפור אודות הארבעה שנכנסו לפרדס? מהו הווקטור המיסטי של ספרות היכלות? מהי קבלת השמות ועניינו של הפיוט אנא בכח? כמו כן, נעסוק במקורותיו של ספר יצירה ובהשפעתו, בבריאת גולם, במאפיינים בקבלת הרמב”ן, מערכת רעיונותיו המרכזית של ספר הזוהר, בצירי היסוד של המרכז הקבלי בצפת: קבלת ר’ משה קורדוברו, ר’ יוסף קארו והאר”י

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן