הרשמה מקוונת לתואר שני במדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים מציע תואר שני עם התמחות לבחירה ב-2 מתוך 13 תחומי לימוד מרתקים במדעי היהדות:

האמנויות ביהדות לימודי האשה והיהדות לימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב תרבות ישראל ומורשתו תולדות עם ישראל יהדות זמננו חינוך יהודי מדרש ואגדה מקרא מחשבת ישראל תלמוד והלכה יהדות ספרד וארצות האסלאם לימודי משפחה וקהילה חינוך חברתי

מועמדים המעוניינים להרשם לתכניות מרפא / משל"י / מנהיגות קהילתית ברוח היהדות מתבקשים לפנות ישירות למזכירות האקדמית (פרטי קשר בתחתית העמוד)

בשלב ראשון עליך למלא פרטים מלאים בכל השדות לצורך קבלת קוד גישה. קוד הגישה יישלח לתיבת הדוא"ל שלך ובאמצעותו תוכל להתחיל בתהליך הרישום. מספר תעודת הזהות וקוד הגישה ישמשו אותך לצורך כניסה לטופס ההרשמה ועדכון פרטים.

הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לנשים וגברים כאחד

לנוחיותך בראש העמוד ישנו סרגל ניווט המתאר את התקדמותך בתהליך ההרשמה. בסיום כל שלב יש ללחוץ על כפתור "שמור", אחרת המידע לא יישמר. ניתן לחזור אחורה בכל שלב לצורך ביצוע תיקונים והוספת נתונים. התקדמות בשלבים תתאפשר רק לאחר מילוי שדות החובה בשלב הנתון.
יש לצרף לטופס ההרשמה צילומים של המסמכים הבאים:
  1. צילום תעודת זהות
  2. קורות חיים
  3. צילום תעודה מקורית של תואר בוגר (BA) (בתוספת חותמת מקורית של המוסד המנפיק, שם החותם וחתימתו)
  4. צילום גיליון ציונים מקורי של תואר בוגר
  5. תמונת פספורט ברורה
תשלום דמי ההרשמה נגבה בעבור הטיפול בבקשת ההרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. סכום דמי הרישום הינו 400 ₪ (סכום זה נמוך מדמי הרישום הרגילים) וניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בשרת מאובטח, בטלפון או במזומן/צ'ק. דמי ההרשמה אינם מוחזרים גם אם מועמד ביטל הרשמתו / לא התקבל ללימודים / לא מימש זכותו ללמוד.
השלמת ההרשמה לתואר שני במכון שכטר מותנית בהגעה לפגישת ייעוץ עם יועץ אקדמי. ניתן להגיע לכל אחד מימי הייעוץ שמפורסמים באתר או לתאם מועד מיוחד אחר. פרטים בשלב ביצוע התשלום בטופס הרישום.
  1. ידוע לי, כי הפרטים שאמלא בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
  2. ידוע לי, כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
  3. הנני מתחייב לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודיי בו. כמו-כן אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד החל עליי עפ"י הוראות שיפרסם המוסד, בכפוף להנחיות משרד החינוך. אני מתחייב לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.
  4. הנני מצהיר בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים שמילאתי נכונים.
  5. המכון שומר לעצמו את הזכות לצלם בשיעורים ובאירועים השונים ולהשתמש בחומרים מצולמים או בחלק מהם לצרכיו, כולל פרסום התכנים באתר האינטרנט. לצורך כך הנני מעניק למכון רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות שימוש בזכויות היוצרים ו/או בכל יתר זכויות הקניין הרוחני, אם וככל שישנן ו/או יהיו לי באירועים כאמור.
banner