אנו מזמינים אתכם להצטרף לאגודת הידידים למען עמותות שכטר.

להצטרפות נא לפנות לגב' אניה סגל, מנהלת הפיתוח בטלפון 074-7800674 או באימייל anya@schechter.ac.il

התשלום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:

תשלום באמצעות המחאה:
יש לשלוח המחאה בצירוף פרטי קשר (שם פרטי ומשפחה, טלפון, כתובת, דוא"ל) לפקודת מכון שכטר למדעי היהדות (לידי גב' דינה גודאי), רח' אברהם גרנות 4, ת.ד. 16080, ירושלים 9116002

תשלום באמצעות PAYPAL:
(בחר את הסכום הרצוי לתרומה: יחיד - 300 ש"ח, זוגי - 600 ש"ח, ספונסר 1,800 ש"ח)

הצטרפות לאגודת הידידים

תרומה לאגודת הידידים:
לתרומת סכום אחר, אנא לחצו על הלחצן "תרום" ולאחר מכן קבעו את סכום התרומה


התרומה מוכרת לצרכי מס עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
הכנסות האגודה לשנת תשע"ז יוקדשו לקידום וחיזוק מתן המלגות לסטודנטים מעוטי יכולת הלוקחים חלק בתכניות הלימוד השונות שמציעות עמותות שכטר, אך מתקשים לממנן.