חזון אגודת הידידים למען עמותות שכטר

מטרת העל של אגודת הידידים למען עמותות שכטר היא קידום מפעליהן של העמותות והגדלת המשאבים הכספיים ע”י תרומות מישראל.

העשרת הזהות היהודית האישית, הנחלת יהדות פתוחה ומקבלת לכולם והעצמת הנפש והנשמה במערכת החינוך הינם הערכים הבולטים ביותר בליבת הפעילות של עמותות שכטר. מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים, המוסד האקדמי הגדול ביותר ללימודי יהדות בישראל, שם לו לדגל את עידוד המצוינות, הסובלנות וההערכה למסורת היהודית. לאורך השנים סיימו תואר שני במכון שכטר למעלה מ-1,400 בוגרים, מכל רחבי הארץ ומכל גווני הקשת הדתית.

מכון שכטר אינו מקבל תקצוב ממשלתי, ומלבד שכר לימוד, המפעלים שלנו תלויים בתורמים וקרנות, שלרוב נמצאים בחו"ל. בשנים האחרונות מצטרפים עליהם גם ידידים ישראלים.

החזון שלנו הוא שאגודת הידידים תורכב מבוגרי מכון שכטר, אנשי הוועדים וידידיהם, שותפים עסקיים של המכון וכל אזרח ישראלי שמעוניין לתמוך בחינוך ליהדות פתוחה, סובלנית וערכית ולקחת בה חלק. החזון קורם עור וגידים, הפנייה לבוגרים מתקבלת בשמחה אמיתית המעורבת בהערכה רבה למכון שכטר ורבים מוכנים להושיט יד, לקחת חלק פעיל ולתרום.

הכנסות האגודה לשנת תשע"ז יוקדשו לקידום וחיזוק מתן המלגות לסטודנטים מעוטי יכולת הלוקחים חלק בתכניות הלימוד השונות שמציעות עמותות שכטר, אך מתקשים לממנן.
 
מדי שנה נקיים אירוע התרמה חגיגי לחברי אגודת הידידים. בתמורה למעורבותם, תרומתם ותמיכתם, במשך השנה חברי האגודה ייהנו ממבחר פעילויות העשרה מבית עמותות שכטר, שיאפשרו לעמותות הזדמנות להרחיב ולשתף בפעולותיהן החינוכיות ולהעניק ממיטבן.

עזרו לנו לפרוח ולגדול עם השנים, שנוכל לממש בכל שנה מטרות מגוונות, לעזור לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית ולקדם את היהדות הפלורליסטית ואת מיטב הערכים החינוכיים של עמותות שכטר.

צרו קשר והצטרפו לאגודת הידידים של מכון שכטר