התהליך המדרשי הוא הדרך היצירתית של חז"ל להחיות את המקרא ולהפכו לכח רלבנטי במציאות תקופתם. תהליך זה שימש כתבנית ומודל לדורשי הדורות ששמרו על גחלת המסורת מחד ומאידך שאפו לחדש את העבר כדי ליצור דו שיח עם אתגרי ההווה.
 
ספרות האגדה של חז"ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשקפת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. המפגש בין עולם רעיוני זה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו בצורות המדרש. מטרת הלימוד בתחום זה לחשוף את התלמידים למגוון הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון הכלולים בספרות המדרש והאגדה של חז"ל, ולהקנות להם כלים שיאפשרו קריאה מעמיקה וביקורתית בספרות זו. תכנית הלימודים מפגישה את התלמידים עם חיבורים שונים, עם צורות ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

ניתן ללמוד תכנית זו כתחום ראשי או כתחום משני.

לצפייה ברשימת הקורסים המלאה במדרש ואגדה לחצו כאן

להרשמה אונליין »