מטרת הלימודים בתחום זה היא לחשוף את הסטודנטים למגוון פניה של החוויה היהודית בתקופה שמראשית המאה העשרים ועד ימינו ולאתגרים שחוויה זו העמידה ומוסיפה להעמיד בפני העולם היהודי.
 
בתקופה זו התרחשו מספר אירועים שעיצבו מחדש את העולם היהודי והעמידו שאלות חדשות ביסוד הקיום היהודי: תהליכי משבר והתחדשות בקרב היהודים בעולם הישן (באירופה ובארצות האסלאם), השמדת המרכז היהודי באירופה בזמן השואה והפיכתם של שני מרכזים חדשים – ארה"ב וישראל – למרכזים העיקריים של העם היהודי. תמורות מעצבות אלו הולידו שאלות חדשות בתחומי הזהות היהודית, החברה, התרבות והפוליטיקה היהודית.
 
הלימודים בתחום יהדות זמננו יהיו בעלי אופי רב תחומי – הן בתחומי הדעת (דיסציפלינות) והן בתכני הלימוד. הם ישלבו בין עיון היסטורי בהיבטים המרכזיים של החוויה היהודית במאה השנים האחרונות לבין קורסים במחשבת ישראל ובתחומי דעת נוספים. בכך יתוודעו הלומדים לדרכי ההתמודדות המגוונות של היהודים עם מציאות חדשה זו.
 
ניתן ללמוד תחום זה כתחום ראשי או כתחום משני.

לצפייה ברשימת הקורסים המלאה ביהדות זמננו לחצו כאן

להרשמה אונליין »