תואר שני בתרבות יהודית-ישראלית למורים באישור אגף מורשת במשרד החינוך
או תעודה הרחבת הסמכה להוראת המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית"
 
התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון המלמדים במערכת החינוך היסודית והעל-יסודית הממלכתית, או מתועדים ללמד מקצועות אלו, המשפיעים על עיצוב החינוך היהודי בבתי הספר הממלכתיים ומעוניינים למלא תפקידי הובלה ביישום התוכנית החדשה: "תרבות יהודית-ישראלית" בקהילת בית הספר.
 
התכנית מבקשת להצמיח מחנך או צוות מחנכים מוביל ללימודי תרבות יהודית-ישראלית, המצויד בהשכלה הנחוצה, במוטיבציה הדרושה ובכלים להוראת תחומי דעת אלה ולהובלת שינוי בר קיימא בתוך כל בית ספר ממלכתי המעוניין בכך. התכנית מזמנת בירור עצמי וחיבור מעמיק למקצועות היהדות והציונות ומאפשרת הבנה רחבה של הוראת תחומי היהדות בתוך החינוך הממלכתי ויישום מושכל בחיי בית הספר.
 
התכנית נלמדת במשך שנתיים, 360 שעות (12 קורסים) וביום לימודים אחד בשבוע. כל הקורסים הנלמדים במסגרת התכנית מוכרים לתואר שני במכון שכטר והמעוניינים בכך יוכלו להוסיף קורסים נוספים על מנת להשלים לימודיהם לתואר שני מלא המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 
נושאים הנלמדים במסגרת התכנית:
  1. מפגש עם מגוון היצירה התרבותית היהודית לדורותיה והעמקה במגוון תחומי דעת יהודיים.
  2. מפגש והתמודדות עם תפיסות שונות וסוגיות מרכזיות בחינוך היהודי, בעת החדשה עד לימינו.
  3. פיתוח כישורים ותחושת שליחות למען העמקת החינוך היהודי בחברה הישראלית בכלל ובקהילת בית הספר הממלכתי בפרט.
  4. מפגש עמיתים מונחה, המזמן דיון ובירור סוגיות זהותיות-ערכיות, אישיות, מקצועיות וקבוצתיות, ופיתוח כלים להובלת מהלך דומה בקהילת בית הספר.
  5. חשיפה למגוון דרכי למידה כגון: הרצאות, סדנאות, חברותות, סיורים, דיונים, ועוד.
  6. מפגש עם בתי מדרש וארגוני התחדשות יהודית הפועלים בארץ.
 
בכל אחד מהקורסים הנלמדים במסגרת התכנית, המשתתפים יפתחו יכולות אקדמיות-עיוניות בתחומי הדעת המוצעים, יחשפו להשקפות עולם שונות ומגוונות ביהדות זמננו ובחברה הישראלית, יתנסו בגישה דיאלוגית עם מקורות היהדות, תוך כדי התמודדות אישית עם מגוון הדעות הנלמדות והקיימות בקבוצת העמיתים הלומדים. בנוסף לכך יחשפו המשתתפים למגוון שיטות הוראה ולתוכניות לימודים שונות המתאימות ליישום תכנית הלימודים "תרבות יהודית-ישראלית".
 
 
לפרטים נוספים ויצירת קשר:
074-7800-763 manhigut@tali.org.il
או לחצו כאן להשארת פרטים ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.