נכון לשנת תשע"ז
 
הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנהלים וההסדרים לתשלום שכר-לימוד במכון שכטר. מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון על מנת לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל שאלה שתתעורר. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.
קבלת קהל בגזברות אצל גב' דינה גודאי בקומה ג', חדר 310:

ימים א', ד' בין השעות 12:00-10:00
יום ב' בין השעות 14:30-11:30
ימים ג' , ה' בין השעות 14:30-10:00

מועדי קבלת הקהל יתעדכנו מעת לעת. לתשומת לבכם, ניתן להסדיר את כל התשלומים טלפונית.
מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים: 074-7800643.
לא ניתן לקבל שירות שלא בשעות הקבלה.
 
 • נא לשים לב להודעות על גבי לוח המודעות של המסלולים השונים.
 • בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית, טלפון ומיקוד.
 • ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת: dina@schechter.ac.il.
שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים
 1. מחיר לקורס סמסטריאלי: גובה שכ"ל הוא 1,650 ₪ לקורס. מחיר לקורס השלמה הוא 1,000 ₪ לקורס. מחיר לקורס השלמה מקוון הוא 800 ₪ לקורס. מחיר לקורס מקוון בכתיבה אקדמית הוא 200 ₪.
 2. אגרת שירותים: תשלום שנתי של 350 ₪ עבור שימוש בספריה, אינטרנט, חנייה, ייעוץ, תג אבטחה ראשוני ושירותים נלווים.
 3. דמי הרשמה: סטודנטים חדשים ישלמו 400 ₪ באופן חד-פעמי בעת רישומם ללימודים. לנרשמים בימים פתוחים תינתן הנחה בגובה 50% מדמי ההרשמה אשר תקוזז משכר הלימוד לאחר תחילת הלימודים.
 4. תשלום בסך 2,500 ₪ בגין הדרכה אישית סמסטריאלית.
 5. תשלום בסך 250 ₪ על איחור בהגשת עבודת קורס רגילה ושל 400 ₪ על איחור בהגשת עבודה סמינריונית (על כל עבודה).
 6. תשלום עבור שמירת מעמד חל על:
א. סטודנטים שמקבלים אישור לצאת לחופשה ולהפסיק את הלימודים לשנה או יותר – בגובה 400 ₪ לשנה.
ב. סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם בשנה הראשונה לאחר השלמת חובות השמיעה – בגובה 200 ₪ לשנה.
ג. סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם וחלפה שנה אקדמית מסיום השנה האקדמית שבה השלימו את חובות השמיעה שלהם – בגובה 400 ₪ לשנה.

7. תשלום בגין סיורים לימודיים ייגבה בנפרד. יש להסדיר את התשלום קודם היציאה לסיור.


נוהלי חיוב שכר הלימוד והנחות
 1. הסטודנט יחוייב על פי מספר הקורסים שילמד.
 2. תלמידי שנה א' מן המניין יקבלו הנחה בשכ"ל לשנה אחת (כולל קורסי קיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים בלבד). גובה ההנחה יהיה לפי תאריכי רישום ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"ז. מספר המלגות מוגבל והן תינתנה על בסיס כל הקודם זוכה. תוך 14 יום מיום הרישום על הנרשם להשלים יעוץ ולשלם מקדמה בסך 2,000 ₪. השלמת היעוץ ותשלום המקדמה מהווים תנאי מקדים לזכאות למלגה. את המקדמה ניתן לשלם ב-4 תשלומים בצ'קים כשהאחרון שבהם יהיה לכל המאוחר ל-2.12.2016 או בכרטיס אשראי בתשלום יחיד או בקרדיט. הסכום יקוזז מתשלומי שכר הלימוד בשנה זו.
 3. מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ציון 90 ומעלה ב-B.A. או 94 ומעלה ב-B.Ed. ההנחה תהיה בגובה 70% בשנה א' ועד לסך 9,100 ₪ ומוגבלת ל-9 הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה.
 4. מורים בעיירות פיתוח יוכלו לקבל מלגה מיוחדת.
 5. שומע חופשי (בעל תואר ראשון אשר קיבל אישור לכך מהמזכירות האקדמית) יהנה מהנחה של 50% משכ"ל.
 6. גמלאים (מגיל 65) יהנו מהנחה של 50% משכ"ל.
 7. רבני התנועה המסורתית יהנו מהנחה של 50% משכ"ל.
 8. עובדי התנועה המסורתית יהנו מהנחה של 30% משכ"ל.
 9. הנחת "חבר מביא חבר" תינתן לסטודנט המביא סטודנט חדש ללמוד במכון שכטר ובעת הרשמתו מצהיר הנרשם על זה שהמליץ לו. ההנחה תינתן בשנה בה החל הסטודנט החדש ללמוד במכון, בתאריכי המבצע בלבד ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"ז. סטודנט חדש לא יכול להצהיר על יותר מסטודנט ממליץ יחיד לעניין זה. ניתן לקבל הנחה זו בגין מספר סטודנטים חדשים (עד שלושה).
 10. ההנחות תינתנה רק על מחיר קורס סמסטריאלי וקורסי השלמה רגילים (חלק ב', סעיף 1 לעיל) ובכפוף לתקנון ההנחות של כל הנחה לשנה זו.
 11. אין כפל הנחות.
 12. ההנחות תינתנה רק לאחר הסדרתן בגזברות. יש להמציא מסמך המאשר את השתייכות הסטודנט לקטגוריה בעלת הזכאות להנחה (למעט הנחת סעיף 2 לעיל הניתנת באופן אוטומטי).

אפשרויות תשלום שכ"ל
לכל סטודנט קיימים מספר ערוצי תשלום:
 1. תשלום מראש: סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים (30.10.2016 כולל) יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% (על שכר הלימוד ולא על האגרות). תשלום זה יכול להתבצע במזומן או בשיק בלבד.
 2. כרטיסי אשראי: ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי שונים. התשלום יכול להתבצע גם טלפונית. ניתן לשלם בתשלום אחד או בקרדיט בלבד (אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית).
 3. תשלום באמצעות קרדיט מאפשר לסטודנטים לשלם מ-3 עד 18 תשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי). החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות על ידי חברת האשראי.
 4. הוראת קבע: החיוב יתבצע בארבעה תשלומים אחת לחודשיים במועדים המפורטים בהמשך.
  כאמור בחלק א', על כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע ברת-תוקף. צורת תשלום זו תמומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו בדרך אחרת קודם למועד התשלום הראשון.
 5. שיקים דחויים: הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים בהמשך. כל השיקים יימסרו מראש.

פריסת תשלומים
סטודנט הבוחר בדרך של הוראת קבע או שיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:

תשלום מס' 1: עד 20.11.16 בגובה 25% משכ"ל + אגרת שירותים.
תשלום מס' 2: עד 22.1.17 בגובה 25% משכ"ל.
תשלום מס' 3: עד 20.3.17 בגובה 25% משכ"ל.
תשלום מס' 4: עד 21.5.17 בגובה 25% משכ"ל.

עבור קורסי הקיץ בתשע"ה ייגבה התשלום ב-23.7.17. יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד למועד זה.
תשלום אשר יגיע אלינו לאחר התאריכים הנ"ל יחויב בקנס פיגורים בשיעור של 0.15% לכל שבוע איחור.
 
הערות והבהרות
 1. סטודנט שישלם שכ"ל בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחויב ב-35 ₪ דמי טיפול.
 2. סטודנט אשר נרשם לשנת תשע"ז וקיים לו חוב קודם חייב לכסות את חובו בהקדם. מכון שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב.
 3. הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות ואישורים.
 4. סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות (בגין תשלומי יתר), תוחזר לו היתרה בהעברה בנקאית לחשבונו. יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה. לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 5. סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ"ל, חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 6. האחריות לתשלום שכ"ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 7. ניתן להסדיר תשלומים באופנים הבאים:
א. תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי.
ב. בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר.
ג. הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל.
ד. חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר.
8. במקרה של אובדן קבלה, ניתן לקבל העתק נאמן למקור תמורת ₪5. אין באפשרותינו להוציא קבלות מקוריות בשנית ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.