הן צוות המרצים והן הסטודנטים במכון שכטר למדעי היהדות, משקפים באופן המוצלח ביותר את הפלורליזם שהינו הערך המוביל את המכון. כל אחד מן המרצים במכון שכטר מביא יחד עימו לכיתת הלימוד את הזווית האישית שלו על מהותה של היהדות. אפשר למצוא בין המרצים רמות שונות של דתיות ושמירת מסורת, דרכים שונות של חיבור לנושא היהדות, על הספקטרום שבין חילוניות לדתיות.