סטודנטים יתקבלו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון (.B.A) עם ממוצע ציונים של 80 ומעלה, או תואר ראשון בחינוך (.B.Ed) עם ממוצע של 85 ומעלה. תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון במדעי היהדות.

סטודנטים עם ממוצע נמוך מעט מן הדרושיכולים להתקבל על תנאי ובלבד שישיגו ממוצע של 80 בתום שנת הלימודים הראשונה. אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה נמצאים 80% מהציונים בממוצע של 80 ומעלה, יוכלו הסטודנטים להמשיך בלימודיהם.

מועמדים לתוכנית לתואר שני ימלאו טופס הרשמה וימסרו אותו למזכירות מכון שכטר בצירוף דמי הרשמה בסך 400 ש"ח והמסמכים הבאים:

1. תעודת תואר ראשון

2. גיליון ציונים וממוצע ציונים של לימודים אקדמיים קודמים

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי עם היועץ/ת האקדמי/ת של התוכנית. לאחר מכן תידון קבלתם בוועדת הקבלה של התוכנית.