סטודנטים יתקבלו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון (.B.A) עם ממוצע ציונים של 80 ומעלה מאוניברסיטאות או 85 ומעלה ממכללות, או תואר ראשון בחינוך (.B.Ed) עם ממוצע של 85 ומעלה.
 
סטודנטים עם ממוצע נמוך מעט מן הדרוש יכולים להתקבל על תנאי ובלבד שישיגו ממוצע של 80 בתום שנת הלימודים הראשונה. אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה נמצאים 80% מהציונים בממוצע של 80 ומעלה, יוכלו הסטודנטים להמשיך בלימודיהם.
 
מועמדים מוזמנים להגיע לכל אחד מימי הייעוץ המפורסמים באתר או לתאם פגישת ייעוץ אישית עם יועץ אקדמי בטלפון 074-7800700 או במייל info@schechter.ac.il.