לכל הסטודנטים זכות לערער על ציון שקיבל/ה במבחן או בעבודה.

המרצה שהעניק/ה את הציון הנידון ינמק בפני הסטודנט/ית את חישוב הציון.

אם, לאחר פגישה זו, הסטודנט/ית עדיין לא מרוצה, מותר לו/ה לפנות אל הדיקן. הדיקן יחליט אם לפנות לבודק נוסף. הדיקן יכריע בנוגע לציון הסופי של העבודה או המבחן.