התכנית לתואר שני במכון שכטר היא בעלת אופי אינטגרטיבי ומטרתה להעניק בסיס רחב ועשיר בתרבות ישראל על מרכיביה השונים. במהלך הלימודים מושם דגש על פיתוח חשיבה עצמאית וטיפוח גישה ביקורתית ומחקרית לצד התייחסות לצד הקיומי והערכי של החומר הנלמד. הסטודנטים נדרשים לגלות יצירתיות, שהיא תוצר של בגרות מקצועית ובשלות מחשבתית, הבאות לידי ביטוי בכתיבת עבודות בעלות אופי מחקרי, בניתוח מתודולוגי או בבניית פרויקטים בעלי אופי יישומי וחינוכי, כגון כתיבת תכניות לימודים לאלו הבאים ממערכת החינוך.
 
מכון שכטר מעניק לבוגריו תואר שני ישראלי M.A. המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

מבנה תכנית הלימודים
18 קורסים סמסטריאליים; 36 נ"ז סה"כ *
 
9 קורסים סמסטריאליים בתחום ראשי (18 נ"ז)
באחד מן התחומים הבאים: מקרא, תלמוד והלכה, מדרש ואגדה, מחשבת ישראל, תולדות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לימודי האשה והיהדות, האמנויות ביהדות, יהדות זמננו, חינוך יהודי/הוראת תרבות ישראל
 
6 קורסים סמסטריאליים בתחום משני (12 נ"ז)
באחד מהתחומים הנ"ל או ביהדות ספרד וארצות האסלאם, חינוך חברתי, לימודי משפחה וקהילה (12 נ"ז)
 
2 קורסי בחירה סמסטריאליים (4 נ"ז)
 
1 קורס חובה: זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית (2 נ"ז)
 
  • קורס סמסטריאלי שווה 2 נ"ז.
  • קורס סמסטריאלי שכולל שתי פגישות בשבוע או מתקיים על פני מספר שעות כפול שווה 4 נ"ז.
  • קורס שנתי שווה 4 נ"ז.