18 קורסים סמסטריאליים; 36 נ"ז סה"כ *
 
9 קורסים סמסטריאליים בתחום ראשי (18 נ"ז)
באחד מן התחומים הבאים: מקרא, תלמוד והלכה, מדרש ואגדה, מחשבת ישראל, תולדות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לימודי האשה והיהדות, האמנויות ביהדות, יהדות זמננו, חינוך יהודי/הוראת תרבות ישראל
 
6 קורסים סמסטריאליים בתחום משני (12 נ"ז)
באחד מהתחומים הנ"ל או ביהדות ספרד וארצות האסלאם, חינוך חברתי, לימודי משפחה וקהילה (12 נ"ז)
 
2 קורסי בחירה סמסטריאליים (4 נ"ז)
 
1 קורס חובה: זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית (2 נ"ז)
 
  • קורס סמסטריאלי שווה 2 נ"ז.
  • קורס סמסטריאלי שכולל שתי פגישות בשבוע או מתקיים על פני מספר שעות כפול שווה 4 נ"ז.
  • קורס שנתי שווה 4 נ"ז.