לוח לשנת הלימודים תשע"ז (2017-2016)

פתיחת קורסי קיץ

יום שישי, י"ח סיון תשע"ו

24.6.16

סיום קורסי קיץ

יום שישי, כ"ג תמוז תשע"ו

29.7.16

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, ה' בחשון תשע"ז

6.11.2016

חופשת חנוכה

ראשון-שבת, כ"ה בכסלו-ב' בטבת תשע"ז

25-31.12.2016

סיום סמסטר א'

יום שישי, י"ד בשבט, תשע"ז

11.2.2017

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ז' אדר תשע"ז

5.3.2017

חופשת פורים

יום ראשון ושני, י"ד-ט"ו אדר תשע"ז

12-13.03.2017

חופשת פסח

יום רביעי, ט' בניסן תשע"ז
עד יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז

5-18.04.2017

טקס יום השואה

יום שני, כ"ח בניסן תשע"ז

24.04.2017

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום ראשון, ד' באייר תשע"ז

30.04.2017

חופשת יום הזיכרון
ויום העצמאות

שני-שלישי, ה'-ו' באייר תשע"ז

1-2.05.2017

חופשת שבועות

שלישי-חמישי, ה'-ז' בסיון תשע"ז

30.05-1.6.2017

סיום סמסטר ב'

יום שלישי, ג' בתמוז תשע"ז

27.06.2017

בחינות סוף סמסטר ב'

3-20.07.2017

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

יום ראשון, ב' בחשון תשע"ח

22.10.2017