לוח לשנת הלימודים תשע"ח (2018-2017)

פתיחת קורסי קיץ

שישי, ח' בתמוז, תשע"ז

2.7.2017

סיום קורסי קיץ

חמישי, ה' באב תשע"ז

28.7.2017

פתיחת שנת הלימודים

ראשון, ב' בחשוון תשע"ח

22.10.2017

חופשת חנוכה

רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ח
עד רביעי, ב' בטבת תשע"ח

13-20.12.2017

סיום סמסטר א'

יום שישי, י"ז בשבט, תשע"ח

2.2.2018

פתיחת סמסטר ב'

ראשון, י"ז אדר תשע"ח

4.3.2018

חופשת פסח

ראשון, ט' בניסן תשע"ח
ראשון, כ"ג בניסן תשע"ח
25.3-8.4.2018
 

טקס יום השואה

חמישי, כ"ז בניסן תשע"ח

12.4.2018

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

שלישי, ב' באייר תשע"ח

17.4.2018

חופשת יום הזיכרון
ויום העצמאות

רביעי-חמישי, ג'-ד' באייר תשע"ח

18-19.4.2018

חופשת שבועות

ראשון-שני, ו'-ז' בסיון תשע"ח

19-20.5.2018

סיום סמסטר ב'

חמישי, ט' בתמוז תשע"ח

22.6.2018

בחינות סוף סמסטר ב'

החל מיום שני, יט' בתמוז תשע"ח

2.7.2018

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

המועד יפורסם בהמשך