מהדורה סינופטית
חיבר: שאול ברוכי
ייעוץ אקדמי: פרופ' מנחם הירשמן, ד"ר ראובן קיפרווסר
בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מס. 1234/08)

 
תודתנו נתונה למכון שכטר ולעומדים בראשו על היוזמה באירגון פרוייקט מהדורות מדעיות למדרשי חמש המגילות.
 
אנו מודים לאקדמיה ללשון עברית על שהעמידו לרשותנו את העתקתם האלקטרונית של כתב יד וטיקן. כמו כן אנו אסירי תודה לספריות בהם מונחים כתבי היד וקטעי הגניזה, וכן לפרוייקט פרידברג לחקר הגניזה על ריכוז הקטעים והצגתם הנהדרת באתר שלהם.
 
למדרש קהלת רבה חמשה כתבי יד שלמים, כת"י נוסף - ליקוט מפרשות א-ו, דפוס ראשון, וכן קטעים קצרים מכתבי יד שונים, וקטעי גניזה, כמפורט במקראה.
 
הפרטים המלאים על כתבי היד יופיעו במהדורה הביקורתית של המדרש.
כאן נעיר מספר הערות החשובות לצורך קריאת הסינופסיס:
 

כת"י בהמ"ד לרבנים, ניו יורק: מספר עמודים חסרים.

 
כת"י מוסקבה, גינזבורג: א. מספר עמודים חסרים, ויש מספר דילוגים. ב. יש הבדלים משמעותיים בינו לבין כתבי יד אחרים - דרשות נוספות, והבדלים בסדר הדרשות.
       
כת"י סנט פטרבורג, פירקוביץ: עמודים רבים התפוררו, והם חסרים וקשים לקריאה.
       
כת"י פריס: ליקוט מפרשות א-ו, ובתוכו גם כמה קטעים מפרשה ז. בכמה מקומות סדר הדרשות שונה מהמצוי בכתבי היד האחרים, בכלל זה שלושה מקומות בהם נכנסה הוספה מגליון בגוף כתב היד, עם הציון "גליון/גלויין... ע"כ". הקטעים הועברו לשם ההשוואה למקומם הרגיל, ומסומנים בסוגריים - { }. העברות דומות נעשו גם בחלק מקטעי הגניזה. מצורפת כאן רשימה של השינויים. המעיין יוכל להשתמש גם בהעתקה המלאה של כתב היד והקטעים.
 
פרשות:
 
 
לצפיה בעדי הנוסח וסימוליהם לחצו כאן