סטודנטים המבקשים לדחות את המשך לימודיהם למועד מאוחר יותר, זקוקים לקבל על כך אישור מהיועץ האקדמי. המכון יגבה מסטודנטים אלה דמי שמירת מעמד בסך 350 ש"ח לשנה.
 
התשלום חל על:
א. סטודנטים שמקבלים אישור לצאת לחופשה ולהפסיק את הלימודים לשנה או יותר.
ב. סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם וחלפה שנה אקדמית מעת שהשלימו את חובות השמיעה שלהם.