תקנון מבצע סטודנט מביא חבר 2017:
 1. בתוקף לנרשמים חדשים שיצטרפו ללימודים בשנת תשע"ח (2017-18)
 2. רשאים להשתתף: סטודנטים של מכון שכטר, בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר
 3. מהו "נרשם" לצורך מבצע זה?
  • סטודנט שהשלים את שנת הלימודים הראשונה ללימודיו ושילם את שכר הלימוד עבורה
 4. ההטבה: הממליץ יקבל 500 ₪ עבור כל סטודנט שרשם את שם הממליץ בטופס ההרשמה שלו.
  • ההטבה תינתן לסטודנט הממליץ כהנחה בשכר לימוד בלבד.
  • ההטבה תינתן בעבור מספר מקסימלי של 4 חברים שנרשמו ללימודים, דהיינו עד 2,000 ₪ בשנת לימודים אחת.
 5. ההטבה תינתן בנוסף לכל הנחה/מלגה אחרת המגיעה לסטודנט.
 6. במקרה של ריבוי ממליצים אודות מועמד אחד שנרשם ללימודים, ההטבה תחולק בין הממליצים השונים.
 7. לא יתקבלו שמות מומלצים באופן רטרואקטיבי לאחר שהנרשם כבר יצר קשר עם מחלקת השיווק או הגיע לפגישת ייעוץ ללא ציון שם הממליץ
 8. ההטבה לממליץ תינתן בסוף הסמסטר השני ללימודיו של המומלץ
 9. הנהלת מכון שכטר יכולה להפסיק את המבצע בכל רגע נתון, במתן התראה על כך דרך אמצעי המדיה שברשותה.