כל המבחנים מתחילים בשעה 10:00.
 
חובה להגיע למועדי א'. רק במידה ויש סיבה מוצדקת שאינה מאפשרת לגשת למבחן במועד א', ניתן לגשת למבחן במועד ב', וזאת לאחר קבלת אישור מהמזכירות האקדמית. מועדי ב' יתקיימו בתאריכים 4.3 ו-11.3.
 
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

 4.2

5.2
בבלי/ פרופ'
בנוביץ
 
ליל סדר/ פרופ'
בנוביץ
 
פסיפס הזהות הישראלית/
ד"ר בראון (מבחן בית 24 שעות)
 6.2
 

 7.2

 8.2
הנוי והנצח/
פרופ' בנוביץ
 
אמנות ישראלית/
ד"ר שטיינברג

 11.2

 12.2
תושב"ע/ ד"ר מנדל
 
תלמוד/ ד"ר א' פרנקל
 13.2
 

 14.2

 15.2
ספרי שואה/
ד"ר גולדברג
 
גיאוגרפיה היסטורית/ פרופ' בר
 
מבוא לתורה שבעל פה/ פרופ' גליק

(מבחן בית 24 שעות) 

 18.2

 19.2 

 20.2  

 21.2
 
 22.2
מבוא לאמנות/
ד"ר יובל-חכם
 
יהדות, לאומיות ודמוקרטיה/ ד"ר בראון (מבחן בית 24 שעות)