ממוצע הציונים בקורסים 60%
שתי עבודות סמינריוניות 30%
מבחן גמר 10% (6% לתחום הראשי, 4% לתחום המשני)