כל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים (להלן הנציבה) אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי החוק או לפי תקנון מכון שכטר. הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל, ישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד. כמו כן, ידווח הנציב לנשיא המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה השנה.
 
בתפקיד הנציבה ד"ר נעה יובל-חכם, אליה ניתן לפנות בטלפון 074-7800626 או במייל noa@schechter.ac.il