סטודנט שנעדר ממועד מבחן או אינו יכול להגיש עבודה עקב שירות מילואים זכאי למועד חלופי למבחן ולהארכת זמן להגשת העבודה. סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל המרצים בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד ולקבל ללא תשלום כל חומר שחולק לסטודנטים בתקופת שירות המילואים. היועץ לענייני הסטודנטים אחראי על כל בעיה או ערעור הקשור לסטודנטים המשרתים במילואים.
 
רכז המילואים הוא ד"ר ארי אקרמן, בטלפון 074-7800627 או בדוא"ל ackerman@schechter.ac.il.
ניתן לפנות גם למזכירות האקדמית 074-7800622, academia@schechter.ac.il.