הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו ובעקרון השוויון והינה עבירה על החוק.
 
מכון שכטר מעוניין להבטיח את היותו מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית.
 
אם ראית עצמך נפגע/ת, הנך מוזמן/ת לפנות לגליה גלזנר-חלד 
בטלפון 054-8015004
או בחדר 209.