ניתן ליצור קשר ולהזמין ספרים בדוא"ל books@schechter.ac.il או בטלפון 074-7800625

 
מדרש קהלת רבה א'- ו'
בעריכת מנחם הירשמן, תשע"ז. ק"נ + 363 עמודים.
מדרש קהלת רבה הוא מדרש שנערך בארץ ישראל במאה השישית או בראשית המאה השביעית.
הוא מכיל את התמודדותם של חז"ל עם אחד הספרים המאתגרים במקרא, והינו אוצר יקר של מחשבת חז"ל על האדם ועל המוות והשמחה. המדרש מופיע כאן לראשונה במהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה עם מבוא ופירוש יחד עם מדרש קהלת זוטא.
80 ₪ או 20$.
 
מדרש אסתר רבה
בעריכת יוסף תבורי וארנון עצמון; עורך ראשי: דוד גולינקין, ירושלים, תשע"ה 2014
מדרש אסתר רבה הוא החשוב ביותר מבין המדרשים למגילת אסתר. יסודותיו בארץ ישראל בתקופת האמוראים ועריכתו האחרונה נעשתה ככל הנראה באירופה במאה ה-11.
המהדורה המדעית למדרש אסתר רבה יוצאת לאור לראשונה, במהדורה המבוססת על כל כתבי היד, עם מבוא, פירוש ומפתחות. כמו כן, הסינופסיס של מדרש אסתר רבה עומד לרשות הציבור באתר מכון שכטר - מפעל המדרש.
80 ₪ / 20$, תוספת למשלוח 20 ₪ בדואר ישראל / 10$ משלוח לחו"ל
 
מדרש חדש על התורה
מהדורה מדעית בעריכת גילה וכמן, ירושלים, 2013
מדרש חדש על התורה נכתב, כנראה, במאה השמינית בארץ ישראל או בקהילה הנוהגת כמנהגיה. הוא פורסם לראשונה על ידי יעקב מאן וישעיהו זנה מכתב יד הנמצא בספריית בית המדרש לרבנים (JTS) בניו יורק בין השנים 1966-1940, ומופיע כאן לראשונה במהדורה מדעית עם מבוא, הערות ושינויי גירסא על פי מספר קטעי גניזה.
80 ₪ / 20$, תוספת למשלוח 20 ₪ בדואר ישראל / 10$ משלוח לחו"ל
 
אגדות היהודים
לוי גינצבורג, מפתח מאת שרה בן משה, מוניק זיסקינד-גולדברג; מבואות מאת דוד גולינקין, אביגדור שנאן, ירושלים, 2009
3 כרכים כפולים + כרך המפתחות. ספרו הקלאסי של לוי גינצבורג, אגדות היהודים, מביא את המסורות האגדיות על סיפורי המקרא שנשתמרו בספרות בית שני ובספרות חז"ל. ששת הכרכים מסודרים על פי סדר סיפורי המקרא, מבריאת העולם ועד שיבת ציון. בגוף הספר משולבות אגדות מלמעלה משישים חיבורים שונים לכדי סיפור רציף. האוצר האמיתי של הספר מצוי בהערותיו החשובות של גינצבורג לכל אחד מהפרקים. הנוסח העברי של הספר אזל לפני שנים רבות. המהדורה החדשה בהוצאת מכון שכטר היא מהדורת צילום של המהדורה הישנה ולה נוספו שני מבואות חדשים: מבוא על חייו של לוי גינצבורג מאת פרופ' דוד גולינקין, ומבוא על הספר "אגדות היהודים" מאת פרופ' אביגדור שנאן. החידוש החשוב של מהדורה זו הוא מפתח שמות ועניינים. חגיגה אמיתית לכל אוהבי ספרות האגדה. זהו הספר הראשון היוצא לאור מטעם "מפעל המדרש" של מכון שכטר.
שלושה כרכים כפולים+כרך של מפתחות במחיר מבצע: 245 ₪ / 70 $ (במקום 350 ₪/ 100$) כרך מפתחות בלבד במחיר מבצע: 80 ₪ / 23$ (במקום 115 ₪ / 32$)
 
מדרש שמואל עם מבוא, שינויי גירסא ופירוש מדעי
ברכיהו ליפשיץ, עורך, ירושלים, יולי 2009
מדרש שמואל הוא המדרש הקדום היחיד ששרד לספר שמואל. הספר נדפס לראשונה בקושטא 1516 ולאחרונה במהדורת שלמה בובר (קרקוב, 1893). המהדורה החדשה היא מהדורה מדעית על סמך דפוס קושטא עם מבוא היסטורי ממצה, שינויי גירסא ופירוש מדעי. זהו המדרש הראשון היוצא לאור מטעם מפעל המדרש שליד מכון שכטר.
80 ₪ / 22$, תוספת למשלוח 20 ₪ בדואר ישראל / 10$ משלוח לחו"ל
 

ניתן ליצור קשר ולהזמין ספרים בדוא"ל books@schechter.ac.il או בטלפון 074-7800625