ערב עיון: מנהיגות נשית רוחנית - מאין ולאן?

ערב עיון: מנהיגות נשית רוחנית - מאין ולאן?
יום שני, ט"ז כסלו תשע"ח, 4 בדצמבר 2017, 17:30
במכון שוקן למחקר היהדות, רח' בלפור 6, ירושלים
 

בתכנית:

קבלת פנים

דברי פתיחה / פרופ' שמואל גליק, ראש מכון שוקן

חקר טיפולוגי של דמויות נשים בתנ"ך על פי פרשנותו של ר' יצחק אברבנאל / רינה מזוז-פיצ'ון

דמותה של אשת איוב: קריאה חדשה / הילה דיפני

מגיבה: ד"ר עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדו

בתכנית:

קבלת פנים

דברי פתיחה / פרופ' שמואל גליק, ראש מכון שוקן

חקר טיפולוגי של דמויות נשים בתנ"ך על פי פרשנותו של ר' יצחק אברבנאל / רינה מזוז-פיצ'ון

דמותה של אשת איוב: קריאה חדשה / הילה דיפני

מגיבה: ד"ר עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדות

 
נא אשרו השתתפותכם:
02-5631288 | jtspress@gmail.com