קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) נוסדה בשנת 1987 והיא מוכרת ע"י משרד החינוך כגוף פדגוגי המלווה בתי ספר בתחום לימודי היהדות.
 
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח העקרונות המנחים לחינוך תל"י ובכך רואה את תרומתה לעיצוב החברה הישראלית.
 
במסגרת פעילותה, קרן תל"י מכשירה מורים ומנהלים ליישום תכניות הלימוד בבתי הספר, יוזמת פרויקטים להעשרה ולפעילות קהילתית במסגרת בתי הספר של רשת תל"י ומוציאה לאור ספרי לימוד בתחום החינוך היהודי הנלמדים בכלל מערכת החינוך הממלכתית.
 
במערכת החינוך של תל"י לומדים כיום כ-47,000 תלמידים בכ-300 בתי ספר וכיתות גן המהווים למעלה מ-10% מסך מוסדות החינוך בישראל.

קרן תל"י פועלת לעצב סביבה אוהדת לחינוך תל"י בקרב קובעי מדיניות חינוך בישראל ובקהילות יהודיות בעולם, לפתח מחנכי תל"י כמנהיגות חינוכית ומקצועית, ליצור משאבי למידה העונים לצרכי מערכת תל"י ולעודד פעילות קהילתית בה ערכי תל"י באים לידי ביטוי.

על מנת להגשים את חזונה, קרן תל"י:
  • מלווה בתי ספר וגנים שקיבלו על עצמם את עקרונות תל"י בפיתוח תכנית פעולה חינוכית ליישומם.
  • מפתחת "שדרות חינוכיות" ברוח עקרונות תל"י שראשיתן בגן הילדים וסיומן בבית ספר התיכון.
  • מעשירה את הידע של מחנכי תל"י בתחום היהדות ומפתחת את כישוריהם ליישום חינוך תל"י.
  • מעמידה לרשות גני הילדים ובתי הספר של תל"י כלים להרחבת הידע ולהעשרת התלמידים בלימודי היהדות.
  • מגבירה את ההתעניינות וההזדהות של מחנכי תל"י ותלמידיהם במורשת היהודית על כל גווניה ומעודדת התעמקות בה.
  • מפתחת את מודעותה של קהילת גני הילדים ובתי הספר למגוון גישות ביהדות.
  • מעמידה לרשות כלל מערכת החינוך הישראלית את הידע, הכלים והניסיון המצטבר של חינוך תל"י.