ועדת היגוי למקרא
פרופ' אד גריינשטיין
ד"ר ג'ורג' סברן
ד"ר דוד פרנקל

ועדת היגוי לתלמוד והלכה
פרופ' דוד גולינקין
פרופ' שמא פרידמן
פרופ' משה בנוביץ
פרופ' שמואל גליק

ועדת היגוי למדרש ואגדה
ד"ר פינחס מנדל
ד"ר תמר קדרי
ד"ר גילה וכמן

ועדת היגוי למחשבת ישראל
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
ד"ר ארי אקרמן
פרופ' יוסי טרנר
ד"ר עינת רמון

ועדת היגוי לתולדות עם ישראל
פרופ' רינה לוין מלמד
פרופ' גיא מירון
ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן

ועדת היגוי ללימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב
פרופ' יהושע שוורץ
פרופ' דורון בר
ד"ר נעה יובל חכם
ד"ר יאיר פז

ועדת היגוי ללימודי האשה והיהדות
פרופ' אליס שלוי
פרופ' רינה לוין מלמד
ד"ר עינת רמון
ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן
ד"ר תמר קדרי

ועדת היגוי ללימודי האמנויות ביהדות
פרופ' אליס שלוי
ד"ר נעה יובל חכם
ד"ר שולה לדרמן
ד"ר תמר קדרי
פרופ' אלישבע רבל-נהר

ועדת היגוי ליהדות ספרד וארצות האסלאם
פרופ' רינה לוין מלמד
ד"ר חיים סעדון
פרופ' ירון הראל
פרופ' שמואל רפאל

ועדת היגוי ליהדות זמננו
ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן
פרופ' יוסי טרנר
ד"ר ארי אקרמן

ועדת היגוי לחינוך יהודי ורוחני ולהוראת תרבות ישראל
פרופ' שמואל גליק
ד"ר ברנדה בקון
ד"ר ארי אקרמן
ד"ר איתן שיקלי

ועדת היגוי לחינוך חברתי
פרופ' שמואל גליק
ד"ר גליה גלזנר חלד
ד"ר ברנדה בקון
ד"ר ארי אקרמן

ועדת היגוי ללימודי משפחה וקהילה
ד"ר פול שרל-פקס
ד"ר גליה גלזנר חלד