פרופ' דורון בר
גיאוגרף היסטורי, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות ומרצה בכיר ללימודי ארץ ישראל.
 
בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים והשלים את לימודי הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת מרילנד שבארה"ב. פרופ' בר החל את דרכו במכון שכטר בשנת 2000 כמרצה ללימודי ארץ ישראל, מונה למרצה בכיר בשנת 2009 ולפרופ' חבר בשנת 2015. בשנת 2012 החל לשמש כדיקן המכון ובנובמבר 2015 מונה לנשיא.
 
מחקריו של פרופ' בר בוחנים את ההיסטוריה של הנוף הארץ ישראלי מנקודת מבט עכשווית ודידקטית. לאחרונה הוא מתמקד בהתפתחותם של המקומות הקדושים העממיים והלאומיים בישראל. הוא כתב וערך חמישה ספרים ועשרות מאמרים בתחום התמחותו, ביניהם מחקרים על הכותל המערבי לאחר מלחמת ששת הימים, יד ושם והר הרצל. ספרו האחרון שיצא לאור בקיץ 2015 בהוצאת מאגנס הוא "אידאולוגיה ונוף סמלי: קבורתם בשנית של אנשי שם יהודים באדמת ארץ ישראל 1967-1904".

מאז ומתמיד, עניין אותי השילוב של זמן ומרחב ובמיוחד מחקר ארץ ישראל וירושלים, ולכן כשהתחלתי את לימודיי האקדמיים בשנת 1990 באוניברסיטה העברית בירושלים, בחרתי בחוגים היסטוריה של עם ישראל וגיאוגרפיה, ומאז ועד היום, גיאוגרפיה-היסטורית הוא תחום התמחותי. את עבודת הגמר שלי הקדשתי להתפתחות המקומות הקדושים הנוצריים בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה, והקשר בין מקום קדוש, עליה לרגל ואינטרסים פוליטיים וחברתיים שהביאו לפיתוח מרחב קדוש, המשיך ללוות אותי לאורך השנים הבאות. בתואר השלישי חיפשתי תחום שבו תרומתי כגיאוגרף-היסטורי תהיה משמעותית לחקר התקופות בהן עסקתי: התקופה הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית. מכאן הגעתי למחקר התפתחות ההתיישבות בארץ ישראל בתקופות אלו, בדגש על אזורי הכפר שפירותיו הם ספרי ומלאו את הארץ: התיישבות בארץ ישראל בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית וכן מספר ניכר של מאמרים שעסקו בהיבטים גיאוגרפיים-היסטוריים שונים של יישובי הארץ: מיקומן של כנסיות ומנזרים בתחומי ארץ ישראל; הישרדותו של הפולחן הפגאני בתקופה הביזנטית; ה"סְפַר" של ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה; משבר המאה השלישית ושאלת תקפותו בארץ ישראל; והחקיקה הרומית והשתקפותה בתהליך ההתיישבות בארץ ישראל.

העיסוק שלי בדת, חברה ותרבות ובהשלכת מרכיבים אלו על פיתוח המרחב המקודש בארץ בשלהי העת העתיקה, הוביל אותי לעסוק בתולדות הארץ בעת החדשה ולהתמקד בסוגיות שונות של קדושה עממית ואזרחית, במקומות כמו הר ציון וקבר דוד בירושלים. ערכתי מחקר רחב שעסק בתהליכי "המצאת מסורת" בכלל חלקיה של מדינת ישראל בין השנים 1968-1948 ופרסמתי בעקבותיו את הספר לקדש ארץ: התפתחות המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל, 1968-1948 שעסק בקידושו המלאכותי של המרחב הישראלי ובחיזוקם וביצירתם של מקומות קדושים שונים שרבים מהם כלל לא היו קיימים קודם להקמת מדינת ישראל.

העיסוק הנרחב שלי במקומות הקדושים היהודיים המסורתיים והעממיים משך אותי לבחון גם את התפתחותם של המקומות הקדושים האזרחיים-ממלכתיים במדינת ישראל ואת מקומה של "דת הלאום", על ביטוייה השונים. בין היתר עסקתי בדרך המורכבת שבה התמודדה החברה הישראלית עם זיכרון והנצחת השואה, תוך התמקדות באתרים כמו מרתף השואה ויד ושם. העיר העתיקה היא מרחב שמעסיק אותי רבות, לא רק בנוגע להיסטוריה המוקדמת שלו, אלא בשנים האחרונות יותר ויותר על רקע התהליכים שהתחוללו בו לאחר מלחמת ששת הימים, למשל הפיתוח של הרובע היהודי או של הכותל המערבי. נתיב מחקרי נוסף שנקשר בממלכתיות הישראלית הוביל אותי לעסוק בהתפתחות התכנון והבניה של קבר הרצל ושל הר הרצל בשנות החמישים, ולאחר מכן בעיצוב הגיאוגרפיה הישראלית הסמלית אך הפעם מזווית שונה המתמקדת בקבורתם בשנית של אנשי שם בארץ ישראל, נושא בו עוסק ספרי שיצא לאור בקיץ 2015.

1992-1990 לימודי ב.א. האוניברסיטה העברית בירושלים, גיאוגרפיה והיסטוריה של עם ישראל.
1996-1992 לימודי מ.א. האוניברסיטה העברית בירושלים, גיאוגרפיה. עבודת הגמר: 'התפתחות מפת המקומות הקדושים הנוצריים בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה'.
2002-1996 לימודי דוקטורט האוניברסיטה העברית בירושלים, גיאוגרפיה. עבודת דוקטורט: 'שינויים באוכלוסייה הכפרית של ארץ ישראל ותפרוסתה מלאחר מרד בר כוכבא ועד הכיבוש הערבי' בהנחית פרופ' ריכב רובין.

לימודי פוסט דוקטורט

2004-2003 מחקר פוסט דוקטורט, אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב; דמברטון אוקס, וושינגטון די.סי
2007-2006 עמית מחקר ב-Center of Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania
2015- מכון שכטר למדעי היהדות, נשיא
2015 מכון שכטר למדעי היהדות, פרופ' חבר
2015-2012 מכון שכטר למדעי היהדות, דיקן
2015-2009 מכון שכטר למדעי היהדות, מרצה בכיר
2012-2009 מכון שכטר למדעי היהדות, ראש מסלול לימודי ארץ ישראל
2013-2004 האוניברסיטה העברית בירושלים, גיאוגרפיה, עוזר הוראה ולאחר מכן מרצה מן החוץ
2009-2002 מכון שכטר למדעי היהדות, מרצה
2015-2000 בצלאל, האקדמיה ללימודי אמנות ועיצוב, תכנית תואר שני לעיצוב עירוני, מרצה ומרצה מן החוץ
2015 מלגת מחקר מטעם מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
2015 Israel Institute
2013 פרס קקסט, מכון שכטר למדעי היהדות
2007 מלגת עמית ב-Center of Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania
2007 מענק מחקר מטעם הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
2003 מענק מחקר מטעם הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
2002 מענק מחקר International Council for Canadian Studies, Faculty Research Grant
2001 מענק מחקר, מרכז שיין, האוניברסיטה העברית בירושלים
1999 פרס רחל ינאית בן צבי בתחום תולדות עם ישראל, יד יצחק בן צבי
1997, 1998 פרס פרנסיס גינטר בחקר ירושלים וסביבתה, האוניברסיטה העברית בירושלים
1996 פרס הרצל הלוי לעבודת מחקר מצטיינת, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ספרים (כתיבה)

 1. ד. בר, לקדש ארץ: התפתחות המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל, 1968-1948, ירושלים: יד יצחק בן צבי ומכון בן גוריון בנגב, תשס"ז (274 עמודים).
 2. ד. בר, 'ומלאו את הארץ': התיישבות בארץ ישראל בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית 640-135 לסה"נ, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תשס"ח (203 עמודים).
 3. ד. בר, אידאולוגיה ונוף סמלי: קבורתם בשנית של אנשי שם באדמת ארץ ישראל 1967-1904, הוצאת מאגנס (אוגוסט 2015, 264 עמודים).

ספרים (עריכה)

 1. D. Bar and E. Meron (eds.), Planning and Conserving Jerusalem: The Challenge of an Ancient City 1973-2003, Jerusalem: Yad Yizhak Ben Zvi, 2009 (432 pages).
 2. ק. כהן-הטב, א. זלצר וד. בר (עורכים), עיר בראי מחקרה: מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית ישובית של ירושלים, ירושלים: מאגנס, תשע"א (350 עמודים).

מאמרים שפיטים

 1. ד. בר, 'גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה ומקומו של מחנה הלגיון הרומי העשירי', קתדרה, 69 (1993), 56-37.
  התפרסם גם כ:
  D. Bar, ‘Aelia Capitolina and the Location of the Camp of the Tenth Legion’, PEQ, 1998 (130) 8-19.
 2. ד. בר, 'שינויים במציאות הדתית פולחנית של יהודי ירושלים לאחר שנת 1948: המקרה של קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה', אופקים בגיאוגרפיה, 52 (2000) 18-5.
 3. ד. בר, 'משבר המאה השלישית באימפריה הרומית ותקפותו לארץ ישראל', ציון, 2/66 (2001) 170-143.
  התפרסם גם כ:
  D. Bar, ‘Was there a 3rd-c. economic crisis in Palestine?’, J.H. Humphrey (ed.) The Roman and Byzantine Near East, Volume 3 (Journal of Roman Archaeology supplement), Portsmouth, Rhode Island (2002) 43-54.
 4. D. Bar and K. Cohen-Hattab, ‘A New Kind of Pilgrimage - The Modern Tourist Pilgrim of Nineteenth Century and Early Twentieth Century Palestine’, Middle Eastern Studies, 39/2 (2003) 131-148.
 5. D. Bar, 'The Christianization of Rural Palestine during Late Antiquity', Journal of Ecclesiastical History, 54: 3 (2003) 401-421.
 6. ד. בר, 'לייחודיותן היישובית והכלכלית של התקופה הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית בתולדות ארץ ישראל (640-70 לספירה), קתדרה, 107 (תשס"ג) 16-1.
 7. ד. בר ומ. ארליך, 'תיאור ירושלים בחיבור "מסע מבורדו": היבטים גיאוגרפיים ותיאולוגיים', קתדרה 113 (תשס"ד) 52-35.
 8. D. Bar, 'Frontier and periphery in Late Antique Palestine', Greek, Roman and Byzantine Studies 44 (2004) 69-92.
 9. D. Bar, 'Geographical Implications of Population and Settlement Growth in Late Antique Palestine', Journal of Historical Geography, 30:1 (2004) 1-10.
 10. D. Bar, 'Re-Creating Jewish Sanctity in Jerusalem; The Case of Mount Zion and David’s Tomb between 1948-1967', The Journal of Israeli History 23:2 (2004) 233-251.
 11. D. Bar, 'Population, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Palestine (70-641 A.D.)', Bulletin of the School of African and Oriental Studies 67:3 (2004) 307-320.
 12. D. Bar, 'Roman Legislation as Reflected in the Settlement History of Late Antiquity Palestine', Scripta Classica Israelica, 24 (2005) 195-206.
 13. D. Bar, 'Rural Monasticism and the Christianization of Byzantine Palestine', Harvard Theological Review 98:1 (2005) 49-65.
 14. D. Bar, 'Holocaust Commemoration in Israel during the 1950s: the Holocaust Cellar on Mount Zion', Jewish Social Studies, 12:1 (2005) 16-38.
 15. D. Bar, 'Rabbinic Sources for the study of Settlement reality in Late Roman Palestine', The Review of Rabbinic Judaism 9 (2006) 93-113.
 16. ד. בר, "מקומות קדושים יהודיים ואתרי עליה לרגל במערב ירושלים, 1967-1948", ארץ ישראל (ספר טדי קולק) כ"ח (תשס"ח) 338-331.
 17. D. Bar, 'Reconstructing the Past: The Creation of Jewish Sacred Space in the State of Israel, 1948–1967', Israel Studies, 13:3 (2008) 1-21.
 18. D. Bar, 'Mizrachim and the Development of Sacred Space in the State of Israel, 1948-1967', Journal of Modern Jewish Studies, 8:3 (2009) 267-285.
  Published also in:
  Glenda Abramson (ed.), Sites of Jewish Memory: Jews in and From Islamic Lands in Modern Times, London: Routledge, 2014.
 19. D. Bar, Between the Chamber of the Holocaust and Yad Vashem: Martyrs' Ashes as a Focus of Sanctity, Yad Vashem Studies 38 (2010), 195-227.
 20. ד. בר, "לאן נפנה ביום השואה?" - יער הקדושים, קק"ל ויד ושם על רקע ההתלבטות ביחס להנצחת השואה", קתדרה, 140 (תשע"א) 130-103.
 21. D. Bar and Rehav Rubin, 'The Jewish Quarter after 1967 – a Case Study on the Creation of an Ideological-Cultural Landscape in Jerusalem’s Old City', Journal of Urban History 37 (2011) 775-792.
 22. ד. בר ומיכל נאור-ורניק, "התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל בשנים 1949-1960", קתדרה, 144 (2012) 136-107.
 23. ד. בר, "בית שערים: אתר ארכיאולוגי וגן לאומי או מקום קדוש?", ארכיון, 17 (תשע"ג) 47-41.
 24. S. Frantzman and D. Bar, 'Mapping Muslim sacred Tombs in Palestine during the Mandate Period', Levant 45 (2013) 96-111.
 25. ד. בר, "יהודי ארצות האסלאם והמקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל, 1967-1948", פעמים, 137 (תשע"ד), 96-67.
 26. ד. בר, "בין קדושה מוסלמית ליהודית – ראשית תהליך ה"יהוד" של המקומות הקדושים המוסלמיים במדינת ישראל 1967-1948", ישראל, 22 (תשע"ד), עמ' 158-133.
 27. ד. בר, "בין קדושה לארכיאולוגיה: ראשית המאבק במדינת ישראל על הגדרת מקומות קדושים והיסטוריים", קתדרה, 154 (תשע"ה), עמ' 162-137.
 28. D. Bar, 'A Prayer House or a Memorial for the Holocaust? The Debate Over Yad Vashem's Synagogue, 1945-1964', Yad Vashem Studies 43 (2015), pp. 1-39.
 29. D. Bar, 'The Struggle between Tel Aviv and Jerusalem during the Mandate Period (1918-1948) over the Re-Interment of Zionist Leaders', Israel Affairs (2015), pp. 500-515.

פרקים בספרים

 1. ד. בר, "המקומות הקדושים היהודיים באזור הגליל 1967-1948", ציונה גרוסמרק ואחרים (עורכים), מחקרים חדשים של הגליל: ספר העשור לכנס מחקרי גליל, תל חי, תשס"ט, 152-132.
 2. D. Bar, 'Continuity and Change in the Cultic Topography of Late Antique Palestine', J. Hahn, S. Emmel and U. Gotter (Eds.) From Temple to Church: Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity (Religions in the Graeco-Roman World), Leiden 2008, 278-298.
 3. D. Bar, 'Wars and Holy Space: the influence of the 1948 War on Sacred Space in the State of Israel', M. Breger, Y. Reiter and L. Hammer (eds.), Holy Places in the Israeli-Palestinian Conflict: Confrontation and Co-Existence, Routledge, 2010, 68-92.
 4. ד. בר, "כנסיות בירושלים ובשאר ערי ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה", ק. כהן-הטב, א. זלצר וד. בר (עורכים), עיר בראי מחקרה: מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית ישובית של ירושלים, ירושלים: מאגנס, 2011, 24-8.
 5. ק. כהן-הטב וד. בר, "ירושלים בין צליינות לתיירות: מסורת וחידוש בקרב המבקרים הנוצרים בשלהי התקופה העות'מאנית", ק. כהן-הטב, א. זלצר וד. בר (עורכים), עיר בראי מחקרה: מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית ישובית של ירושלים, ירושלים: מאגנס, 2011, 148-126.
 6. ד. בר, "המאבק על כותל המערבי בין מלחמת ששת הימים (1967) למלחמת יום הכיפורים (1973)", חקר ירושלים לתקופותיה: חומר ודעת, יהושע בן אריה ואחרים (עורכים) ירושלים: יד יצחק בן צבי (תשע"ה), עמ' 346-318.

(ה) ספרים ומאמרים בכתבי עת לא שפיטים

 1. ד. בר, 'האונומסטיקון לאבסביוס וראשית הנצרות בארץ ישראל', אריאל, 156-155 (2002), 221-215.
 2. ד. בר, 'קבר דוד בהר ציון בשנותיה הראשונות של המדינה', על אתר, יא (תשס"ג), 95-85.
 3. ד. בר, "המקומות הקדושים במדינת ישראל: בין מסורת לחידוש", זמנים, 110 (2010) 103-92.
 4. ד. בר וריכב רובין, "נוף במאבק: הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים אחרי שנת 1967", זמנים, 113 (2011) 89-78.
 5. ד. בר, '"פנתיאון האומה" בהר המנוחות', עתמול, 228 (תשע"ג), עמ' 35-32.
 6. ד. בר, "קדוש לרגע: מערת האריה בבית הקברות ממילא, ירושלים", עתמול, 231 (תשע"ד), עמ' 23-26.
 7. ד. בר, 'לא אגדה, רעי?', עתמול, 239 (תשע"ה), עמ' 33-30.

לקריאת והורדת מבחר מאמרים מאת פרופ' בר

 1. מאמרים מאתר academia.edu »
 2. מאמרים מאתר researchgate.net »
 1. Third Century Crisis in the Roman Empire and its Relevance to Palestine, A paper presented at: Mare Nostrum, Mediterranean Civilizations conference, Haifa, 1999
 2. Palestine during Late Antiquity: the struggle between Arable and Arid Land
 3. The Fourth Biennial Conference on shifting frontiers in Late Antiquity, San Francisco, 2001.
 4. The Christian Rural population of Palestine during Late Antiquities: a case of forced conversion or proselytising? ARAM Sixteenth International conference on Palestinian Christianity 500-1000 A.D., Oxford, 2001.
 5. Christianization in the Holy Land: Holy and Profane in Late Antiquity Palestine, From Temple to Church: Destruction and renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity, Kolloquium, Münster, 2002.
 6. "Palestine's countryside during Late Antiquity", paper presented at the American, Society of Church History conference, Washington, 2004.
 7. Geographical Aspects in the Development of the Jewish Holy Sites Map in the State of Israel during the 1950s", Makom Kolloquium, Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam, 2005.
 8. "Wars and Holy Space: the influence of the 1948 War on Sacred Space in the State of Israel", International Conference on Confrontation and Co-existence in Holy Places: Religious Political and Legal Aspects in the Israeli-Palestinian Context, University of Haifa, 2006.
 9. "1948 War on Sacred Space in the State of Israel", International Conference Holy Sites and Holy Wars, Arizona State University, Phoenix, 2009.
 10. "You must carry my bones up from this place"(genesis 50, 25): Re-interment of notables, Zionist leaders and Martyrs in the State of Israel, 1917-1977", 27th Annual Meeting of the Association for Israel Studies, Brandeis University, 2011.
 11. "Christian Sanctity under Israeli Sovereignty: The Last Supper Room and the Cave of Elijah, Contesting Public Spaces: The Religious Factor, The Truman Institute, The Hebrew University, 2012.
 12. "Aspects of Architecture and Design in the Re-interment of Notable Zionists in Israel", Jewish Architecture: New Sources and Approaches, Braunschweig, 2014.
 13. "The Western Wall following the 1967 War: A Jewish Holy Site or a National Symbol?", The 30th Annual Conference of the Association for Israel Studies, Sde Boker, 2014.